پشتو پشتو    English

کمیته حج فرضی

سه شنبه, 12 ثور 1396
بعد از ظهر امروز12 ثور 1396 کمیته ملی حج فرضی به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد و در خصوص موضوعات مورد نظر تصامیم لازم اتخاذ گردید.در کمیته ملی حج فرضی براساس اجندا، درمورد تعیین تعداد ناظمین، اعضای بعثه و مساعدین امور حج بحث و ارائه نظر صورت گرفت.معاون رییس جمهور در این جلسه تأکید کرد که گزینش ناظمین و معلمین برای حاجیان…
سه شنبه, 13 اسد 1394
بعد از ظهر امروز سه شنبه 13 اسد 1394 جلسه کمیته ملی حج فرضی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد و آخرین وضعیت پروسه حج مورد بررسی قرار گرفت. معاون رییس جمهور در آغاز جلسه ضمن اظهار رضایت از روند کارهای انجام یافته در مورد حج به خصوص پروسه انتقال حجاج گفت: مهم ترین مساله ای که برای حج امسال…
چهارشنبه, 13 جوزا 1394
صبح امروز سه شنبه 12 جوزای 1394جلسه کمیته ملی حج فرضی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد. در ابتدا معاون رییس جمهور، با اشاره به اهمیت پروسه ملی حج، اظهار داشت که در پروسه حج، یکی شروع پروسه به لحاظ انجام مراحل اداری در بخش های چون توزیع پاسپورت و ثبت نام، دوم اسکان حجاج در عربستان سعودی و…
یکشنبه, 03 جوزا 1394
بعد از ظهر امروز 3 جوزای 1394 جلسه کمیته ای که بر اساس حکم رییس جمهور برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی ایجاد شده است به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهوری اسلامی افغانستان و رییس کمیته ملی حج برگزار شد. معاون رییس جمهور در این جلسه اظهار داشت: جهت انتقال حجاج به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج از سوی آن کشور شرایطی وضع گردیده است که…
یکشنبه, 16 حمل 1394
نخستین جلسه کمیته ملی حج فرضی در سال جاری، قبل از ظهر امروز یک شنبه 16 حمل 1394 به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. معاون دوم رییس جمهور با اشاره به اینکه پروسه حج طی سالهای گذشته با دستاورد های ارزشمندی همراه بوده است، از استاد محمد کریم خلیلی معاون پیشین رییس جمهور و رییس پیشین کمیته ملی حج فرضی و وزیر…
سه شنبه, 19 حوت 1393
صبح امروز چهارشنبه 5 قوس 1393 وزیر ارشاد، حج و اوقاف و اعضای کمیته نظارت حج گزارش تفصیلی خویش ار پروسه حج سال 1393 به حضور استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کردند. یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در امور مسکن و شهرسازی طی گزارشی ضمن مثبت خواندن کلیت پروسه حج امسال اظهار داشت: علی رغم دستاوردهای کلانی که در سال های اخیر ما در پروسه حج…

عکس و فیلم