پشتو پشتو    English

معرفی طرح مقرره زباله های طبی

  • دوشنبه, 10 عقرب 1395

مقرره زباله های طبی به تاسی از حکم ماده بیست و دوم قانون محیط زیست وضع و در پنج فصل و بیست و چهار ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات و ساحه تطبیق بیان می کند.

فصل دوم تحت عنوان "مکلفیت های متصدی زباله های طبی" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به جواز فعالیت؛ قیمت و مدت اعتبار جواز فعالیت؛ مکلفیت های متصدی؛ تخلیه و تصفیه و توظیف کارکنان تنظیم زباله های طبی وضاحت می بخشد. فصل سوم این مقرره تحت عنوان "معیارهای تنظیم زباله های طبی" در ارتباط به تهیه علامات؛ برچسپ (لیبل)؛ معیارهای عملیاتی و انتشار دستگاه احتراق؛ معیار دفن زباله های طبی؛ گزارش سالانه متصدی؛ گزارش حادثه و انتقال زباله های طبی صراحت احکام آن را بیان می کند.

فصل چهارم این مقرره در ارتباط به "مسئولیت های ادارات ذیربط" موضوعات مانند ایجاد کمیته تنظیم زباله های طبی؛ وظایف و صلاحیت های کمیته ها؛ وظایف اداره ملی حفاظت محیط زیست و بررسی حوادث و اسناد را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت فصل پنجم آن تحت عنوان "احکام متفرقه" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به موارد تادیبی؛ جبران خساره مالی متضرر؛ جواز فعالیت مجدد و انفاذ آن بیان می کند.

اهداف

عمده ترین اهداف این مقرره را جلوگیری از اثرات سوء بیولوژیکی زباله های طبی و کاهش آن؛ حفاظت از صحت انسان، حیوان و نبات؛ امحای زباله های طبی دارای اثرات سوء بیولوژیکی؛ تنظیم امور مربوط به طرز نظارت امحای زباله های طبی و تشخیص مسئولیت ها و مکلفیت های متصدی تنظیم زباله های طبی تشکیل می دهد.

زباله های طبی که در اثر استعمال مواد مورد نیاز در تشخیص، معالجه، واکسین انسان ها و حیوانات و سم پاشی نباتات از یک طرف و از جانب دیگر فعالیت های تحقیقاتی، آزمایش مواد بیولوژیکی و کیمیاوی، ضایعات کلینیکی در شفاخانه ها و دیگر مراکز صحی تولید می گردند ضرورت به انتقال و محو مصئون و مطمئن در کشور دارد تا از اثرات سوء آن بر انسانها، حیوانات و محیط زیست جلوگیری گردد.

از جانب دیگر، نبود سند قانونی که بتواند امورات متذکره را تنظیم نماید خلاء بزرگی را برای نهادهای مسئول به وجود آورده بود که در نبود این سند، نهاد های مسئول نمی توانستند برخورد مناسب با تولید کنندگان و متصدیان زباله های طبی نموده و هم چنین بخاطر انتقال و امحای این مواد اقدامات مقتضی را روی دست گیرند. بخاطر رفع این خلا و تنظیم امور مرتبط به زباله های طبی، طرح مقرره زباله های طبی از جانب اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت عدلیه و سایر نهادهای ذیربط تسوید و عرض دقت و بررسی کارشناسانه شامل آجندای جلسه پانزدهم سال جاری کمیته قوانین گردید.

طرح مقرره زباله های طبی در پانزدهمین جلسه سال جاری کمیته قوانین، مورخ 25 میزان سال 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاونت دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه اکثر ادارات دولتی افغانستان دایر گردیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرره مذکور در پرنسیپ مورد تایید اعضای جلسه کمیته قوانین قرار گرفت. مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، کمیته ای متشکل از نماینده های وزارت های محترم عدلیه، صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی موظف گردیدند تا بادرنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، مقرره مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای حاضر بحث و بررسی و جهت ایزاد در مقرره مذکور پیشنهاد گردیده بودند، را در طرح نهایی مقرره وارد و غرض ارائه به جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان آماده نمایند.

174 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1465

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم