پشتو پشتو    English

معرفی طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی

  • چهارشنبه, 17 قوس 1395

مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی به تاسی از حکم ماده بیست و دوم قانون محیط زیست وضع و در چهار فصل و هجده ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ نام اختصاری و کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی بیان می کند.
فصل دوم تحت عنوان "اجازه نامه محیط زیستی" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به مرجع صدور اجازه نامه؛ لغو اجازه نامه؛ تجدید اجازه نامه؛ مکلفیت دارنده اجازه نامه و نظارت و تفتیش وضاحت می بخشد. فصل سوم نیز در ارتباط به "طرز تهیه و ارایه گزارش"، موضوعات مانند گزارش ارزیابی ابتدایی محیط زیستی و اجتماعی؛ تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی؛ طرز تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی و مشارکت عامه را شرح می دهد. و نهایتا فصل چهارم این قانون تحت عنوان "احکام متفرقه" در ارتباط فیس مصارف مرور گزارش ارزیابی؛ ثبت شرکت ها و انفاذ صراحت احکام این مقرره را بازگو می نماید.
اهداف
عمده ترین اهداف این مقرره را پیش بینی، کاهش و جلوگیری از تاثیرات سوء بیوفیزیکی، اجتماعی و سایر اثرات نامطلوب ناشی از عملی شدن طرح های انکشافی قبل از تطبیق پروژه؛ حفظ قابلیت تولید و ظرفیت سیستم طبیعی و مراحل ایکولوژیکی؛ تقویت و تنظیم انکشاف پایدار و بهتر ساختن زمینه های استفاده از منابع؛ فراهم نمودن زمنیه اشتراک فعال ادارات ذیربط دولتی و سهیم ساختن آن ها در پروسه تصمیم گیری مسایل محیط زیستی و ارزیابی تاثیرات بالقوه پروژه ها و فعالیت ها؛ رعایت بدیل ممکنه و استفاده از منابع قابل تجدید، روش ها و تکنالوژی پاک؛ حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها و فعالیت ها در مطابقت با معیارهای ملی، منطقوی و بین المللی محیط زیستی؛ تشویق سرمایه گزاری های سازگار با محیط زیست به طور جامع و منظم و تنظیم روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه ها تشکیل می دهد.
هر چند در مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی مقرره نافذ وجود داشت اما با درنظرداشت رشد و پیشرفت که در عرصه های مختلف در کشور رونما گردیده، مقرره مذکور نمی توانست  پاسخ گوی نیازمندی های فعلی کشور باشد، بدین لحاظ داشتن این مقرره یکی از نیازمندی های عمده در عرصه بررسی اثرات محیط زیستی و اجتماعی به حساب می آمد. از جانب دیگر در این مقرره بیشتر به سهم گیری و حضور فعال مردم و مستفیدین پروژه تاکید صورت گرفته است تا اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه ها از دید آنها نیز به بررسی و بحث گرفته شود.
طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی در جلسه هجدهم سال جاری کمیته قوانین، مورخ 14 قوس سال 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه ادارات دولتی اعضای کمیته دایر گردیده بود، بعد از ارائه معلومات مفصل از جانب جلالتمآب معاون رییس جمهور پیرامون مقرره متذکره، اعضای کمیته مقرره فوق الذکر بالخصوص موارد مانند اهداف، ساحه تطبیق، نظارت و تفتیش، کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و سایر نکات را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و اداره ملی حفاظت محیط زیست مکلف گردیدند تا با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، مقرره مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موضوعات که از جانب اعضای حاضر به بحث و بررسی گرفته شد را در طرح پیشنهادی وارد و غرض ارائه به جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان آماده نمایند.

126 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(0 رای)
کد خبر: 1539

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم