پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

یکشنبه, 04 اسد 1394
صبح امروز یک شنبه 4 اسد 1394 جلسه کمیته قوانین تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد.در این جلسه بر اساس آجندا، تعدیل برخی از مواد مقرره کودکستان ها و شیرخوارگاه های دولتی و خصوصی و هم چنین طرح مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فیصله های لازم به عمل…
یکشنبه, 07 سرطان 1394
جلسه کمیته قوانین، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سر ور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.دراین جلسه کمیته، طرح قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف، و تعدیل برخی از مواد قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و همچنین طرح تعدیل شماری از مواد مقررۀ تنظیم امور مالی و مصارف عامه، به بررسی گرفته شد.نخست، معاون رییس جمهور با اشاره به…
یکشنبه, 31 جوزا 1394
جلسه کمیته قوانین، قبل از ظهر امروز 31 جوزای 1394 به ریاست استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه کمیته، طرح قانون مؤسسات تحصیلات عالی نظامی و طرح تعدیل ماده 27 قانون اکادمی علوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.دراین جلسه، عدم پاسخگویی اسناد تقنینی ارگان های امنیتی در عرصه تحصیلات عالی، جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی و توحید آن،…
یکشنبه, 17 جوزا 1394
صبح امروز یک شنبه 17 جوزای 1394 جلسه کمیته قوانین به ریاست استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه بر اساس آجندا؛ طرح قانون حمایت طرح های صنعتی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات و طرح تعدیل ماده 48 مقرره مصرف مواد سوخت عراده و ماشین آلات مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا معاون رییس جمهور اظهار…
یکشنبه, 03 جوزا 1394
صبح امروز 3 جوزای 1394 جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه بر اساس آجندا طرح ایزاد جزء 21 ماده هفتم مقرره اداره آمادگی مبارزه با حوادث و طرح تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور مورد بحث اعضای کمیته قرار گرفت و فیصله های لازم به عمل آمد. معاون رییس…
سه شنبه, 18 حمل 1394
نخستین جلسه کمیته قوانین در سال جاری، قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، مسودۀ قانون طرز استفاده از بیرق، نشان ملی و سرود ملی افغانستان و همچنین طرح ایزاد و تعدیل برخی از مواد قانون حمایت از رقابت مورد بررسی قرار گرفت. نخست، معاون رییس جمهور، موجودیت برخی از مشکلات در نحوۀ تطبیق و توجه…
صفحه5 از6

عکس و فیلم