پشتو پشتو    English

کمیته سواد آموزی

یکشنبه, 10 جوزا 1394
سومین جلسه کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز یکشنبه 10 جوزای 1394 تحت ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد که در آن مسودۀ لوایح وظایف کمیته ملی سواد آموزی، کمیته ولایتی و کمیته ولسوالی به بررسی گرفته شد. معاون رییس جمهور در ابتدای این جلسه تصریح کرد که سواد آموزی اساس و بن مایۀ پیشرفت در سایر عرصه ها است و…
جمعه, 21 حمل 1394
  جلسۀ کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در آغاز این جلسه، وزارت معارف در خصوص تطبیق مصوبات قبلی کمیته گزارش داد گفت: در جلساتی که با ادارات ذیربط مبنی بر تطبیق اولویت های اساسی در راستای سواد آموزی داشته اند، ادارات مربوطه از هرگونه همکاری و هماهنگی دراین زمینه اطمینان داده و نمایندگان…
سه شنبه, 19 حوت 1393
در آغاز این جلسه، استاد سرور دانش معاون رییس جمهور، تطبیق برنامه ملی سواد آموزی را از مکلفیت های قانونی حکومت افغانستان و ادارات مسؤل خوانده گفت: تطبیق این برنامه می تواند زمینۀ انکشاف و توسعه را در عرصه های مختلف بوجود آورد. معاون رییس جمهور گفت: وزارت معارف در کنار دیگر مسؤلیت های که دارد، یکی از وظایف بی نهایت مهم آن تطبیق برنامه ملی سواد آموزی است تا…

عکس و فیلم