پشتو پشتو    English

استراتژی جدید امریکا و چشم انداز امنیت و ثبات در افغانستان

چهارشنبه, 21 سرطان 1396 00:00

انتظار می رود که به زودی استراتژی جدید ایالات متحده امریکا در قبال جنگ افغانستان نهایی شود. در حالی که تقویت دولت افغانستان و شکست طالبان هدف کلی این استراتژی را تشکیل می دهد، اهداف تفصیلی آن از نظر ما در سه سطح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل تصور است.
افزایش سربازان امریکایی و ناتو در افغانستان، تضعیف هرچه بیشتر گروههای تروریستی در میادین نبرد، اعمال فشار بر پاکستان برای نابودی پناهگاههای طالبان و دیگر گروههای تروریستی از اهداف فوری و عاجل این راهبرد می تواند باشد.
حفظ دست آوردهای یک و نیم دهه گذشته، بسترسازی برای پیشرفت روند صلح بین الافغانی، تقویت حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و کارآمدسازی بیشتر نهادها، افزایش ضریب امنیتی جهت تطبیق پلانهای توسعه ای رونق اقتصادی افغانستان و تضعیف شبکه ها و پایگاههای منطقه ای تروریسم، در زمره مهمترین اهداف میان مدت قرار می گیرند.
اهداف بلند مدت را می توان در نابودی کامل گروههای تروریستی، پایان موفقیت آمیز جنگ در افغانستان یعنی صلح منفی، نهادینه سازی نظم دموکراتیک و همدیگر پذیری یعنی صلح مثبت، توسعه اقتصادی افغانستان به عنوان چهار راه اقتصادی منطقه ای و رفع هر نوع تهدید از خاک افغانستان علیه جامعه جهانی، خلاصه کرد.
طبیعی است که دست یابی به اهداف فوق، نیازمند اتخاذ راهکارهای واقع گرایانه و عملیاتی است. اگر در این استراتژی راهکارهای عینی برای دست یابی به این اهداف گنجانده شود، میتوان چشم اندازه امنیت و ثبات در افغانستان را بیش از پیش مثبت ارزیابی کرد.
نقش تبادل نظر با نهادها، مقامات افغانستان و متحدین منطقه ای در کار آمدی و افزایش مؤثریت این استراتژی، انکار ناپذیر است. ضمن آن که موفقیت در جنگ افغانستان به عنوان خط مقدم نبرد جهانی علیه دهشت افکنی نیازمند، اتخاذ پلانهای عملیاتی در سطح منطقه جنوب آسیا، آسیایی میانه و حتی خاورمیانه است. از آنجایی که پناهگاهها و مراکز تمویل تروریسم در خارج از افغانستان قرار دارد، پیروزی در این جنگ نیز در گرو محو همان مراکز و پناهگاهها است.
از جانب دیگر شکست داعش در عراق و سوریه از یک طرف می تواند به عنوان یک فرصت در جنگ علیه دهشت افگنی در افغانستان به شمار می رود؛ زیرا مقر فرماندهی و تمویل مالی می تواند به ضعف حلقات وابسته به آنها در افغانستان منجر شود، از طرف دیگر این موضوع می تواند به عنوان یک تهدید ارزیابی شود؛ زیرا شکست داعش در عراق و تنگ شدن حلقه محاصره بر آن در سوریه، افراد وابسته به داعش را به کشورهای نا امن دیگر سوق می دهد. از این رو ایجاب می کند که عرصه در افغانستان بر آنها تنگ تر گردد.

محمد قاسم عرفانی

168 بازدید