پشتو پشتو    English

پیام قدردانی استاد سرور دانش معاون رییس جمهور از استقبال شکوهمند مردم ولایت دایکندی از هیأت عالی رتبه حکومت در نیلی

شنبه, 31 سرطان 1396 00:00

بسم الله الرحمن الرحیم 

مردم عزتمند و شریف ولایت دایکندی!
حضور شکوهمند و تاریخی شما در محفل 29 سرطان 1396 در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی و استقبال بی نظیر از هیأت عالی رتبه حکومتی، بار تعهد ما را مبنی بر خدمتگذاری شما سنگین کرد و محبت و مهر شما را آشکار. این حضور سنگین و زیبا در اوج گرمای تابستان و در فصل کار و مصروفیت ها، نشان می دهد که مردم ما نسبت به سرنوشت خود حساس بوده و همیشه در صحنه حضور نیرومند دارد و این بیداری و حضور سرآغاز تحول و تغییر مثبت در سرنوشت آینده آن ها خواهد بود.
این جانب به عنوان فرزندی برخاسته از متن زندگی توأم با فقر و محرومیت شما، به حضور شکوهمند و آگاهانه تان سر تعظیم فرود آورده و از یکایک شما سپاسگذاری می کنم که من و هیات همراه را سربلند ساختید و بر ما منت نهادید. تحمل رنج سفر از راه های صعب العبور ولسوالی های ولایت دایکندی به منظور اشتراک در محفل استقبال از هیأت حکومتی در مرکز ولایت، برای شما سخت و تعب آور بود. اما نتیجه به جان خریدن آن همه زحمت، خلق زیبایی هایی بود که مهر، محبت، همدلی و برادری را تداعی می کرد و برای اولین بار بدور از انگیزه های حزبی، جناحی، منطقه ای و تمایلات سیاسی خاص دورهم جمع شدید. این تجربه را ارج نهاده و این همدلی را به فال نیک می گیریم.
هموطنان عزیز و بیدار!
همان گونه که نیک می دانید، عمق دردها و رنج های شما ریشه در تاریخ غمبار و گذشته های تاریک کشور دارد. به همین خاطر زدودن این همه رنج و مصیبت به صورت آنی و یک شبه امکان پذیر نیست. خون دل ها باید خورد و بسی رنج ها باید برد تا چهره مکدر حیات جمعی خویش را کمی جلا دهیم و شادی و نشاط را به زندگی خویش برگردانیم. طی سال های اخیر گام های نیکی در راستای محرومیت زدایی برداشته شده است. اما هرگز کافی نبوده و به هیچوجه قناعت بخش نیست. نشانه های رنج و محرومیت تاریخی هنوز از در و دیوار ولایت دایکندی می بارد و از چهره های گرفته و آفتاب خورده و دستان پینه بسته شما نمایان است.
خوش بختانه اکنون بیش از هر زمان دیگر اراده جدی و قوی برای انکشاف متوازن و تحقق عدالت اجتماعی به وجود آمده است و ما در حال اجرایی کردن طرح های بنیادی و اساسی برای تغییر زندگی و نیز رهایی مردم خود از زندان جغرافیایی مناطق مرکزی هستیم و تا زمانی که مردم مناطق مرکزی و هزاره جات از زندان طبیعی رهایی نیابند، هرگونه ساخت و ساز در این مناطق در کاهش رنج های تاریخی و آلام ناشی از ستم های گذشته بی تاثیر خواهد بود. به همین خاطر تلاش می کنیم که طرح پروژه های ملی مثل جاده شمال و جنوب و شرق و غرب را عملی کنیم. در سال جاری گام های اساسی برداشته شده است و با آغاز به کار سرک دره صوف- یکاولنگ و سرک شرق و غرب در سه بخش، امیدها در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تقویت گردیده است. در ولایت دایکندی نیز پروژه های مهمی در نظر گرفته شده است که در حال طی مراحل تدارکاتی است. از جمله میدان هوایی نیلی و سرک نیلی- قوناق که نقش مثبت در زندگی مردم خواهد داشت.
هم چنین در این سفر ده ها پروژه خرد و بزرگ یا مورد بهره برداری قرار گرفت و یا از سوی همکارانم در کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان وعده قطعی و جدی سپرده شد که امیدواریم بخشی از مشکلات مردم را رفع کند.
آن چه از همه مهم تر است، عزم و اراده ای است که به عنوان یک فرصت استثنایی به وجود آمده است و به یکایک شما تعهد می سپارم که در تعقیب و تحقق مطالبات و خواسته های برحق شما هرگز کوتاهی نکرده و همواره موضع قدرتمند اتخاذ گردیده است. این روند نه تنها متوقف نخواهد گردید بلکه به صورت اساسی و منظم تر تقویت خواهد گردید.
هم چنین جا دارد از تمام افراد و نهادهایی که نتوانستیم با آن ها به صورت جداگانه دیدار داشته باشیم و این دیدارها برای آینده موکول گردید، پوزش بطلبم. به خصوص اعضای شورای علما، نهادهای مدنی، استادان موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و محصلان، نهادهای زنان. این گونه دیدارها بدون شک پس از این بیشتر صورت خواهد گرفت.
بار دیگر از خداوند بزرگ برای تمام مردم دایکندی، آرزوی ترقی، سربلندی و موفقیت هرچه بیشتر دارم.
سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
30 سرطان 1396

31 بازدید