پشتو پشتو    English

سفر استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور به دایکندی ؛ پیام ها و پیامدها

شنبه, 31 سرطان 1396 00:00
محمد قاسم عرفانی/ استاد دانشگاه
سفر یک روزه  استاد سرور  دانش معاون رئیس جمهور و هیأت همراه ایشان به ولایت محروم دایکندی، بازتاب وسیع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و با واکنش های مختلف رو برو شده است.  در حالی که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی و ناظران سیاسی و اقتصادی عملکرد حکومت مرکزی از جمله حکومت وحدت ملی در قبال مناطق مرکزی و یا هزاره جات را به باد نقد گرفته و دست آوردهای آن را ناکافی می دانند، بخشی دیگر از تحلیل گران و افکار عامه حضور هیأت عالی رتبه دولتی مرکب از شش وزیر، چندین معین و... به ریاست معاون رئیس جمهور،  افتتاح چندین پروژه انکشافی، ارزیابی وضعیت ولایت  دایکندی از نزدیک و شنیدن مشکلات و نگرانی های مردم را نشانه ای از عزم حکومت جهت فقر زدایی و تطبیق پروژهای توسعه ای در سطح هزاره جات از جمله در این ولایت می دانند. 
این سفر در حالی انجام شد که 13 سال قبل، دایکندی به ولایت ارتقا یافت، به رغم پیشرفت های صورت گرفته  مردم هنوز از امکانات اساسی و اولیه چون برق، سرک آسفالت شده، شفاخانه معیاری، میدان هوایی قابل قبول و سایر نیازمندی ها و خدمات برخوردار نیستند و ولایت، از ضعف و بی کفایتی حکومت محلی به شدت رنج می برد.
با این وجود، این سفر پیام های روشنی  دارد و می تواند پیامدهای ماندگار داشته باشد.
یکم؛ استاد دانش  به عنوان معاون رئیس جمهور، تأکید کرد که پروژه های انکشافی حکومت مرکزی در گذشته در قبال مناطق مرکزی و بخصوص دایکندی ناکافی بوده، بودجه لازم برای آن تخصیص نیافته است. پیام این گفته ها این است که حکومت وحدت ملی ارداه جدی دارد تا پروژه های انکشافی در این ولایت را به زودترین فرصت ممکن تطبیق و بودجه انکشافی این ولایت را  مطابق توصیه معاون رئیس جمهور، به مسئولان وزارت مالیه از سال آینده افزایش خواهد داد.  پیامد چنین تحولی اگر رخ دهد،  توقف روند توسعه نامتوازن به ضرر ولایات محروم چون دایکندی خواهد بود.
دوم؛ معاون رئیس جمهور سه اولویت فوری برای ولایت دایکندی را؛ سرک، میدان هوایی و برق عنوان کرد. از تعهد استاد دانش چنین بر میاید که حکومت مرکزی بر اساس یک محاسبه عملیاتی، پلان دارد تا در سه سال آینده تغییرات آشکاری در این عرصه ها رونما گردد. با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است و میزان مشارکت در مناطق مرکزی از جمله دایکندی همواره بالا است، انتظار می رود که حکومت برای عملی شدن این پلانها جدیت بخرج دهد تا آن زمان، حرفی برای گفتن داشته باشد.
سوم؛ رئیس جمهور غنی از طریق  استاد دانش معاون خویش، این جمله  را برای دایکندی به کار برد که مردم دیگر نقاط افغانستان باید دایکندی را در زمینه روی آوردن به معارف، تحصیلات عالی و حضور چشمگیر زنان در عرصه های سیاسی- اجتماعی الگو قرار دهد. پیامی که از این جمله می توان دریافت،  این است که الگوی خوب نیاز به معرفی و تقویت دارد.  منطق ایجاب می کند که امکانات، و خدمات بیشتری در عرصه معارف، تحصیلات عالی و مشارکت زنان، به عنوان مشوق شهروندان دایکندی ارائه گردد. 
چهارم؛ استقبال وسیع، منظم و مترقی مردم دایکندی این پیام را به حکومت منعکس می کند که به رغم کم توجهی حکومت مرکزی و ناکارآمدی حکومت محلی، حمایت شهروندان این ولایت از حکومت مرکزی و نظام سیاسی افغانستان، قوی و پایدار است و استاد دانش را به عنوان نماینده مشروع و قانونی خود در حکومت دانسته از سیاست های میانه روانه  و حساب شده وی حمایت کرده و به تعهدات او اعتماد دارند.
انتظار می رود، حکومت نیز با توجه به سطح وفاداری مناطق هزاره جات در کل و دایکندی به طور خاص، نسبت به نظام سیاسی و چالش های فرا روی حکومت از سوی تعدادی از نخبگان، پیوند با بدنه جامعه را در اولیت قرار داده، اعتماد و پشتوانه مردمی را با ارائه خدمات، با خود داشته باشد.
28 بازدید