پشتو پشتو    English

داکتر فرید خروش سران حکومت از کنار پیامدهای عمیق و درازمدت فاجعه جلریز و تأثیر آن بر گسل‌های منازعه بین‌القومی نباید به آسانی عبور کنند. هزاره‌ها ماهیت این فاجعه را بسیار متفاوت از رویدادهای مشابه تحلیل کرده‌اند. عدم توجه رهبران سیاسی هزاره و سران حکومت به تأثیرات روانشناسی این فاجعه، بُعدی جدید بر منازعۀ افغانستان خواهد افزود که منطبق بر جغرافیای پر از تنش قومی است. نکات ذیل، تحلیلی است از روانشناسی رفتاری هزاره‌ها بعد از فاجعه جلریز. 1-     بعد از 15 سال همراهی بدون قید و شرط با نظام سیاسی موجود، هزاره‌ها برای نخستین بار پس از فاجعه جلریز…
(قسمت اول)داکتر امان الله فصیحیجامعه¬ی ما از جمله جوامعی است که در آن تساهل و تسامح اجتماعی و آستانه تحمل شهروندان در برابر همدیگر بسیار پایین و گراف خشونت¬های اجتماعی بسیار بالا است. ضرب و شتم، توهین، افترا، و انواعی از خشونت های کلامی و خشونت های عملی و رفتاری بسیار اتفاق می افتد.عمده ترین دلیل این وضعیت نابسامان اجتماعی را می¬توان در فرهنگ و شیوه زیست مردمان این سرزمین جستجو نمود. زیرا فرهنگ است که به صورت صریح و ضمنی رفتارهای ما را موجه و مدلل می¬سازد. مهم-ترین ویژگی فرهنگ حاکم بر جامعه ما، خصوصیت خود شفتگی آن است.…
توسلی غرجستانی اشاره: در هفته‌های اخیر رییس جمهور محترم، موضوع خرید محصولات داخلی کشور را مطرح نموده و برخی از قراردادهای تدارکاتی را که احتمال تبانی و فساد در آن‌ها وجود داشت، به حال تعلیق درآورده است. حال این پرسش مطرح است که عطف توجه به خرید محصولات تولید داخل چه نقش و اهمیتی می‌تواند در اقتصاد ملی کشور داشته باشد؟. چگونه می‌توان به هدف حداکثری حمایت از تولیدات داخلی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی در برابر کالاهای وارداتی دست یافت؟.   رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور وابسته به عوامل و زمینه‌های است که در صورت توجه می‌تواند…
  بسم الله الرحمن الرحیم حضار گرامی، مهمانان عالیقدر، علما، اساتید، مجاهدین، مردم شریف بامیان، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از هر چیز به مهمانان حاضر در این جشنواره به خصوص خانم ساویتری نماینده سکرتریت سازمان بین المللی سارک و هیأت همراه و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای دوست و عضو سارک و همچنین استاد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، اعضای محترم کابینه، اعضای شورای ملی، معینان، والیان، اعضای شوراهای ولایتی، افسران، جنرالان، رؤسا و مقامات دولتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و فرهنگی خیر مقدم می گویم و از این که در این جشنواره با…
به منظور تحقق دیدگاه حکومت وحدت ملی در راستای تحول و اصلاحات در نظام اداره عامه افغانستان، به مثابه یکی از نخستین گام ها در این راستا، ریفورم نظام تدارکات عامه می باشد که هدف غایی آن را همانا امحای فساد، تأمین شفافیت و حسابدهی، نهادینه ساختن یک سیستم مؤثر و کارای تدارکات عامه و بالاخره تقویت روند توسعه اقتصادی کشور از طریق صرفه جویی مالی و عرضه خدمات بهتر از مجرای سیستم تدارکات عامه را تشکیل می دهد. درنخستین مرحله پروسه ریفورم فوق الذکر، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فرامین تقنینی شماره 60 و 72 را صادر نمود…
محمد توسلی غرجستانی اشاره: این مطلب به عنوان«چکیده ای از ماستر پلان 20 ساله برق افغانستان بر بنیاد گزارش شرکت فیشنر که مطالعات تخنیکی و امکان سنجی لین انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان از دو مسیر بامیان و سالنگ به کابل» که قبلا تهیه شده بود، توسط استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در اختیار جلالت مآب داکتر محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته و ایشان نیز از طرح انتقال لین 500 کیلوولت از مسیر جایگزین بامیان به جای سالنگ استقبال کرده است. باتوجه به دید وسیع و نظر بلند رییس جمهور در انجام پروژه‌های…
صفحه10 از11