پشتو پشتو    English

اخبار

چهارشنبه, 28 سرطان 1396
بعد از ظهر امروز 28 سرطان 1396 داکتر تلمن رودر، مدیر اجرائی مؤسسه ماکس پلانک با استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.در این ملاقات معاون رئیس جمهور از تلاش های مؤسسه ماکس پلانک در افغانستان، ابراز قدردانی کرده گفت که در طول سال های گذشته، کارهای مهمی از جانب این مؤسسه، برای افغانستان صورت گرفته است که برای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار مفید و…
سه شنبه, 27 سرطان 1396
جلسۀ فوق‌العادۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان با حضور استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، ظهر امروز در ارگ دایر‌گردید. در‌این جلسه ابتدا گزارش هیات مختلط برای تدارک عاجل واکسین برای حجاج افغانی مورد بحث قرار‌گرفت و پیشنهاد هیآت متذکره مورد تأیید کمیسیون قرار‌گرفت. هم‌چنان تصریح‌گردید که پروازهای انتقال حجاج بیت‌الله شریف تا یک‌هفتۀ دیگر آغاز می‌گردد.  رئیس‌جمهور کشور حین بحث بالای موضوع متذکره، هدایت‌داد که تقسیم اوقات منظم پروازهای…
سه شنبه, 27 سرطان 1396
درجلسه ای که بعد از ظهر امروز سه شنبه 27 سرطان 1396، به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و با شرکت مقام های وزارت های عدلیه، داخله، دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد عدلی وقضایی ریاست جمهوری و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مورد بحث قرار گرفت.این جلسه برمبنای مصوبه ای شماره 5 جلسه مورخ 14 سرطان 1396،…
سه شنبه, 27 سرطان 1396
 براساس فقره (8) مصوبه شماره 19 کابینه، در تاریخ 17/9/1395، وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، و وزارت عدلیه مؤظف شده بودند که زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، پالیسی اصلاحات در سیستم تقاعد را با نظر داشت تعداد متقاعدین، امکانات مالی حکومت و تأمین عدالت اجتماعی، مجددا باز نگری کرده و سپس این طرح را به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند. امروز سه شنبه 27سرطان…
سه شنبه, 27 سرطان 1396
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان با حضور استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری شام دیروز در ارگ، ضمن بحث بالای گزارش هیأت خاص بررسی قرارداد فاز سوم بند کمال خان؛ پیشنهاد هیأت مذکور مبنی بر نتایج یافته‌های بررسی قرارداد پروژۀ متذکره را تایید کرد.هیأت متذکره به اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی به ترکیب نماینده‌های وزارت عدلیه و ادارۀ تدارکات ملی تحت ریاست…
دوشنبه, 26 سرطان 1396
طرح توسعه حریم امنیتی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای نخستین بار در تاریخ 10/4/1395 بر اساس مصوبه شماره( 67 )شورای امنیت ملی مطرح گردید.این طرح از تاریخ 20/10/1395 تا کنون، طی جلسات متعدد به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری با حضور ارگان های ذی ربط، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در جلسه بعد از ظهر امروز(26 سرطان) که در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار شد،…
صفحه1 از51

عکس و فیلم