پشتو پشتو    English

اخبار

دوشنبه, 29 جدی 1393
هیأت رهبری وزارت امور زنان، بعد از ظهر امروز با استاد دانش معاون رییس جمهور دیدار کرده در مورد برخی از برنامه های کاری و مشکلات موجود در آن وزارت به معاون رییس جمهور توضیح دادند.
دوشنبه, 29 جدی 1393
رییس جمهور محمد اشرف غنی امروز سه شنبه 30 جدی 1393 اعضای کابینه جدید حکومت وحدت ملی را به پارلمان افغانستان معرفی کرد.
یکشنبه, 28 جدی 1393
بعد از ظهر امروز دو شنبه 29 جدی 1393 سرپرست وزارت صحت عامه همراه با رییس دفتر یونیسف برای افغانستان و مسؤلان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا(USID) بعد از ظهر امروز با استاد سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار کرده و در مورد برنامه های مشترک سازمان یونیسف و اداره انکشافی امریکا برای جلوگیری از مرگ و میر ماداران و اطفال توضیح دادند.
یکشنبه, 28 جدی 1393
فرانز مایکل میلبن، رییس هئیت اتحادیه اروپا و نماینده خاص این اتحادیه درافغانستان بعد ازظهر امروز با استاد دانش معاون رییس جمهور دیدار کرده و در این دیدار، اوضاع سیاسی کشور و موضوعات مورد علاقه دو طرف به بحث و بررسی گرفته شد.
شنبه, 27 جدی 1393
فرانز مایکل میلبن، رییس هئیت اتحادیه اروپا و نماینده خاص این اتحادیه درافغانستان بعد ازظهر امروز با استاد دانش معاون رییس جمهور دیدار کرده و در این دیدار، اوضاع سیاسی کشور و موضوعات مورد علاقه دو طرف به بحث و بررسی گرفته شد.
یکشنبه, 28 جدی 1393
بعد از ظهر امروز یک شنبه 28 جدی 1393 جمعی از استادان موسسه تربیه معلم سید جمال الدین افغان با حضور در دفتر کار استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، خواسته ها و مطالبات خویش را با معاون رییس جمهور در میان گذاشتند.
صفحه48 از49

عکس و فیلم