پشتو پشتو    English

اخبار

سه شنبه, 23 جدی 1393
صبح امروز چهارشنبه 24 جدی 1393 تعدادی از اعضای شورای ولایتی ولایت دایکندی با حضور در دفتر کار استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز تمنیات نیک مردم و تبریک مقام معاونیت، خواست ها و مطالبات مردم آن ولایت را با معاون رییس جمهور در میان گذاشتند.
سه شنبه, 23 جدی 1393
بعد از ظهر امروز 23 جدی 1393 جنرال کمبل فرمانده عمومی ناتو در افغانستان با حضور در دفتر کار استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ضمن تبریک مقام معاونیت، گزارشی از اوضاع امنیتی به خصوص وضعیت زندانیان امنیتی محبس پل چرخی و زندان بگرام ارایه کرد.
شنبه, 20 جدی 1393
الکساندر مانتیتسکی، سفیر جدید فدارتیف روسیه، بعد ازظهر امروز یک شنبه 21 جدی 1393 با استاد سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار کرد و در این دیدار در مورد چگونگی توسعه روابط میان دوکشور و تقویت همکاری های منطقوی تبادل نظر صورت گرفت.
یکشنبه, 21 جدی 1393
کمیته قوانین صبح امروز نیز جلسه دوره ای خود را تحت ریاست استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس کمیته قوانین در قصر صدارت عظمی با حضور سایر اعضا برگزار شد.
شنبه, 20 جدی 1393
رییس و شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان، قبل از ظهر امروز شنبه 20 جدی 1393 با استاد سرور دانش معاون رییس جمهور دایدار کرده و مطالبات و خواسته های مردم از حکومت وحدت ملی را مطرح کردند.
صفحه51 از51

عکس و فیلم