دری دری    English

کمیته عدلی و قضایی

سه شنبه, 19 حوت 1393
  جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبل ازظهر امروز شنبه 25 دلو 1393 به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه که اولین جلسه رسمی کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری بود، بر اساس آجندا، در مورد ثبت وثایق و اسناد ملکیت ها در ادارات، مشکل عدم حضور سارنوالان و قضات…
سه شنبه, 19 حوت 1393
صبح امروز سه شنبه 2 جدی 1393 جلسه مشترک نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و در مورد تعیین سرنوشت بخشی از زندانیان پل چرخی و هم چنین توقیف خانه بگرام که از سوی آمریکایی ها به حکومت افغانستان واگذار شده است بحث صورت گرفت و در هردو مورد فیصله های مقتضی به عمل آمد. در این نشست معاون…

انځور او ویډیو