اخبار

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید را به شمول اعمارشفاخانه و سرک و تجهیزات به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی منظور کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار گردید. در این جلسه، درخواست اعطای قرارداد ۱۰ پروژۀ جدید به شمول اعمار سرک، شفاخانه و تجهیزات مختلف به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی پس از بررسی،  مورد تائید قرار گرفت که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد: قرارداد اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت […]

گزارش های تصویری