اخبار

قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبرنوری به ارزش ۳۸۳ میلیون دالر به‌امضا رسید

در حضورداشت رئیس‌جمهورغنی، قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبرنوری میان اداره اترا و شرکت‌های افغان بیسیم، اتصالات و گروپ مشورتی آسیا به ارزش ۳۸۳ میلیون دالر به امضا ‌رسید. جلسۀ شورای عالی اقتصادی، قبل از ظهر دیروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید که در بخش نخست، طرح بودجه […]

گزارش های تصویری