اخبار

دیدار اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات با استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور

رئیس و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات بعد از ظهر روز سه شنبه با استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند و راجع به پیشرفت کارهای این کمیسیون و برخی مشکلات فراروی این نهاد تازه تأسیس به معاون رئیس جمهور گزارش دادند. اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفتند که این نهاد تاکنون در زمینه […]

گزارش های تصویری