اخبار

معاون دوم رئیس جمهور: وظیفه اصلی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و اقدامات در راستای حفظ امنیت آنان می باشد

بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶، جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تهدیدات امنیتی علیه رسانه ها و چگونگی فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران، موضوع باقیداری های […]

گزارش های تصویری