اخبار

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور برگزار شد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون قبل از ظهر روز شنبه ۲۱ میزان به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قصر چهار چنار برگزار شد. بررسی فیصله کمیتۀ عدلی و قضایی پیرامون هدایت ریاست جمهوری در مورد عدم توزیع جواز واردات نفت خام به شرکت تصفیۀ نفت انصار، گزارش از چگونگی تحقق حکم […]

گزارش های تصویری