اخبار

نخستین جلسه کمیته علمی و فرهنگی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری برگزار شد

نخستین جلسه کمیته علمی و فرهنگی شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری، بعد از ظهر امروز چهار شنبه، به ریاست استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. کمیته علمی و فرهنگی بر اساس فرمان شماره ۴۸ مورخ ۱۶ دلو ۱۳۹۶ مقام ریاست جمهوری در راستای فعالیت شورای عالی علمی، […]

گزارش های تصویری