اخبار

تاکید کمیسیون تدارکات ملی بر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در قصر گل‌خانۀ ارگ برگزار گردید. در این جلسه، ۱۸ مورد تدارکاتی بررسی شد که در نتیجه، ۱۶ مورد آن به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظورگردید. از سوی‌هم وزارت دفاع ملی درخواست منظوری پیشنهاد پیرامون تصمیم‌گیری در مورد ارائه قیمت‌های یکسان شرکت‌های داوطلب در پروژۀ تدارک یک قلم برنج پلوی وطنی با کیفیت […]

گزارش های تصویری