اخبار

ازپنجاهمین سالیاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی، با برگزاری سمیناری توسط استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور گرامی داشت شد

از پنجاهمین سالیاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی یکی از روشنگران متفکر و مبارز آزادیخواه کشور، با برگزاری سمینار سیاسی- فرهنگی توسط استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی اندیشه و بنیاد علامه بلخی، در سالون قندهار هوتل انترکانتیننال کابل، گرامی داشت شد. دراین سمینار، شماری از اعضای کابینه، […]

گزارش های تصویری