اخبار

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور گزارش شان را در رابطه به رویداد تروریستی شب گذشته در مراسم تجلیل از میلادالنبی در هوتل اورانوس، ارائه کردند. […]

گزارش های تصویری