اخبار

کمیسیون تدارکات ملی ۷ قرارداد را به ارزش بیش از ۴۸۱ میلیون افغانی منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید. در این جلسه در رابطه به ۱۰ پروژه غور و بررسی صورت گرفت که در نتیجه اعطای قرارداد ۷ پروژۀ جدید به ارزش بیش از ۴۸۱ میلیون افغانی منظور گردید که عبارت اند از: – قرارداد اضافه‌کاری پروژۀ سرک‌های داخل شهر مزار شریف به طول ۱۵ کیلومتر مربوط وزارت فواید […]

گزارش های تصویری