محمد قاسم عرفانی/ مشاور معاون ریاست جمهوری

روز گذشته پنجم جوزا مطابق تقسیم اوقات از قبل تعریف شده، روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی آغاز گردید و در نخستین روز تعداد قابل توجهی از نامزدان برای هردو شورا برای ثبت نام مراجعه کردند. آغاز موفقیت آمیز این روند گام اساسی دیگری است که برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر برداشته شده و نشان از عزم راسخ ملی برای پیمودن این مسیر دارد. به این مناسبت چند نکته را با ملت شریف و مخصوصا نهادهای ذی دخل، نامزدان، جوانان و روشنفکران در میان می گذارم:

۱  برگزاری انتخابات موفق پارلمانی و شوراهای ولسوالی برای دموکراسی نوپای افغانستان یک آزمون بزرگ و سرنوشت ساز است. طوری که می دانید این اولین بار است که در دوران پسا خروج نیروهای بین المللی و اداره حکومت وحدت ملی انتخابات برگزار می­شود و انتخابات شورهای ولسوالی در مجموع یک اقدام بی پیشینه و تمثیل کننده اراده مردم در سطح محلی است. این در حالی است که دشمنان افغانستان و گروههای تروریستی همواره کوشیده اند که این روند بزرگ ملی و نهادینه ساز تمرین دموکراسی را عقیم کنند. اما پیش رفت روندها طبق تقسیم اوقات زمانی نشان از اراده قاطع دولت و ملت برای پاسداری از نظام و ارزش­های مردم سالارانه جدید دارد.

۲ تمرین موفقیت امیز دمکراسی و حمایت از روند و دست آوردهای جدید بستگی به میزان مشارکت مردم در پروسه انتخابات دارد. بی تردید حضور گسترده و حد اکثری شهروندان واجد شرایط در انتخابات مبین حمایت مردم از نظام سیاسی و پیام مأیوس کننده به دشمنان افغانستان است. طبیعی است که تأمین امنیت مردم در اولویت قرار دارد و همچنان انتظار می رود که نهادهای مسئول در این قسمت حد اکثر اهتمام را به خرج داده اعتماد مردم را افزایش دهند.

۳ علاوه بر آن، برگزاری موفقیت آمیز این پروسه کلان ملی  از یک طرف در گرو عدم مداخله نهادها و اشخاص دولتی و غیر دولتی در امور کمیسیون­های مستقل انتخابات است و از جانب دیگر منوط به فعالیت قابل قبول کمیسیونهای انتخابات در بسترسازی عادلانه و یکسان برای مشارکت مردم در این روند، جلوگیری از تقلب و رسیدگی قاطع و به موقع به تخلفات و تخطی­های انتخاباتی می­باشد. مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات نه تنها مشروعیت و نتیجه انتخابات را زیر سوال می­برد که بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی و ارزشهای دموکراتیک را افزایش داده، موجب کاهش حمایت از نظام سیاسی می شود.

۴ حضور گسترده و متنوع نامزدان، مخصوصا برای پیکار در مبارزات  انتخابات پارلمانی هم قابل تحسین است و هم مایه نگرانی. از این­که کاندیداهای مختلف با افکارف، سلایق، دیدگاهها و کریکترهای گوناگون شور و شوق انتخاباتی را افزایش داده در دوران کمپین  انتخابات، گفتمان­های متفاوت را با مردم شریک ساخته و برای مردم قدرت انتخاب میدهند، تحسین بر انگیز است. ضمن اینکه حضور کدرهای جوان و تحصیل کرده می تواند بسترساز شکل گیری نهاد قدرتمند قانونگذاری باشد. اما نگرانی از این جهت که تعدد بیش از حد نامزدان  یک طرف موجب تضییع آراء می گردد و از جانب دیگر هزینه های هنگفت را بر جامعه ما تحمیل میکند و از جانب سوم نگاه رأی دهندگان در مورد کارکرد خانه ملت را مشکوک می­سازد.

۵ دموکراسی نوپای افغانستان زمانی به سمت بلوغ گام برمیدارد که مردم در انتخاب شان دقت و حساسیت لازم را بخرج دهند. از این رو انتظار می رود ملت نجیب افغانستان بر اساس مصالح کلان و جایگاه قوه مقننه و شورهای ولسوالی، نامزدان متخصص، متعهد به آرمانهای ملی و دارای حسن سابقه را برگزینند. حضور نخبگان و متخصصین وفادار به منافع ملی، در ولسی جرگه پرستژ و جایگاه این نهاد را در سطح ملی افزایش داده، کار امدی شورای ملی را ارتقاء می بخشد.

۶ نا امنی یک واقعیت تلخ وضعیت حاکم بر کشورما است و موجب شده است که برخی سایت­های انتخاباتی عملا فعالیت نداشته باشد. با این وجود موضوع نا امنی نباید پوششی شود برای عدم فعالیت کمیسیون در بخشهای از کشور که از امنیت خوبی برخوردار است. به عنوان نمونه در حالی که غزنی یکی از نا امنترین ولایات کشور به شمار می رود ولی تعدادی از ولسوالی­ها در همین ولایت از امنیت نسبی خوب برخوردار است که با کمال تأسف هنوز پروسه ثبت نام در چنین مناطقی آغاز نشده است.

اشتراک گذاری