کَرِن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل، قبل از ظهر روز شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۷ با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد. نخست، معاون رئیس جمهور از همکاری های دولت و مردم امریکا در جنگ با تروریزم و بازسازی افغانستان اظهار قدر دانی کرده و بر گسترش همکاری متقابل و تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور تأکید کرد.

استاد دانش با اشاره به جلسۀ مشورتی که روز گذشته با حضور شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان تعدادی از کاندیدان، شماری از رهبران احزاب سیاسی و نماینده گان آنان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات مورد توافق همه است.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت که در جلسه مشورتی روز گذشته، نسبت به بخش اعظم موضوعات مربوط به اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات تفاهم وجود داشت و در پیوند به سایر موضوعات اختلافی نیز در جلسات مشورتی که امروز و فردا با جوانب مختلف برگزار می شود، تصامیم لازم اتخاذ خواهد شد.

درجلساتی که برای بحث بیشتر در اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات برگذار می شود، نمایندگانی از کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات و حکومت افغانستان شرکت خواهند کرد.

در این دیدار معاون سفیر امریکا از تلاش های حکومت افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات استقبال کرد و ابراز امید واری کرد که با تطبیق این اصلاحات، پروسه انتخابات به گونه شفاف و سراسری برگزار شود. وی گفت که همکاران بین المللی افغانستان به خصوص دولت امریکا و همچنین دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، نسبت به رهبری و مدیریت معاون رئیس جمهور در زمینه اصلاح و تعدیل قوانین و از جمله اصلاحات انتخاباتی اعتماد و اطمینان کامل دارند.

همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور در پیوند به مذاکرات صلح نیز گفت که از دید حکومت و مردم افغانستان در این پروسه اگر همان برداشت های افراط گرایانه طالبان لحاظ شود و مورد تایید قرار گیرد، نه تنها صلح تأمین نمی گردد که با توجه به تجارب مردم از گذشتۀ طالبان، جنگ دیگری شروع خواهد شد.

وی واکنش منفی مردم، نهادهای مدنی، رسانه ها و فعالان حقوق زن را نسبت به نشست مسکو به دلیل اینکه حکومت و مردم افغانستان در آن نشست غایب بوده اند، یک نمونه واضح خواند و گفت که به نتیجه رسیدن تلاش های صلح فقط با محوریت دولت افغانستان و مذاکرات مستقیم گروه طالبان وحکومت امکان پذیر است و در غیر آن تطبیق و عملیاتی شدن هرگونه توافق صلح، با چالش مواجه خواهد شد.

معاون سفیر امریکا نیز ضمن تأیید دیدگاه های معاون رئیس جمهور در خصوص مذاکرات صلح گفت که برای پروسه صلح باید میکانیزمی ساخته شود که حکومت افغانستان در قلب آن میکانیزم جاداده شود.

اشتراک گذاری