استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در محفل معرفی اجمل احمدی بعنوان سرپرست وزیر جدید وزارت صنعت و تجارت، رهبری این وزارت را موظف دانست که طبق احکام قانون، برای سرمایه گذاری، فعالیت های صنعتی ، رقابت تشبثات کوچک و متوسط، تجارت متوازن و افزایش صادرات کشور از تمام امکانات و صلاحیت های قانونی استفاده کند تا تسهیلات مناسب برای رونق تجارت و صنعت در کشور فراهم گردد.

معاون رئیس جمهور مشکلات امنیتی، فساد اداری، ضعف سکتور عدلی و قضایی در تأمین عدالت و حاکمیت قانون، مشکلات در تأمین انرژی برق و نامساعد بودن شبکه ترانسپورتی کشور را از مشکلات مهم در برابر رشد صنعت و تجارت عنوان کرد.

در این محفل که قبل از ظهر روز شنبه۲۰ دلو ۱۳۹۷ در وزارت صنعت و تجارت برگزار شد، معاون رئیس جمهور تصریح کرد که وجود فساد در ادارات مرتبط به فعالیت های مالی، تجارتی و گمرکی، جمع آوری عواید و مالیات بنیه مالی دولت را ضعیف ساخته و هم مانع پیشرفت فعالیت های متشبثین شده است.

استاد دانش از رهبری جدید وزارت صنعت و تجارت خواست که در کنار توجه جدی به ارتقای ظرفیت وزارت، برای رسیدگی به این چالش های عمده از همه توان و امکانات خود کار بگیرد. وی تأکید کرد تا این چالش ها رفع نشود، نمی توانیم هیچ نوع پیشرفت و یا رونق کسب و کار و فعالیت های صنعتی و تجارتی را انتظار داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در کنار مشکلات یاد شده گفت که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و برخی از کشورهای منطقه و همسایگان ما نیز از این وضعیت به نفع اهداف سیاسی خود استفاده می کنند و می کوشند ما را وادار سازند که تسلیم مطامع سیاسی آنان شویم که هرگز این امر تحقق نخواهد یافت.

وی گفت که علی رغم این مشکلات، افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی شاهد بیشترین دستاوردهای تجاری و اقتصادی در عرصه وضع قوانین و پالیسی های متناسب و به روز، الحاق به سازمان تجارت جهانی، همکاری های منطقوی و همکاری همه جانبه دولت و سکتور خصوصی بوده است.

قابل ذکر است که از میان بیش از ۴۰۰ سند تقنینی ای که در دوره حکومت وحدت ملی طی مراحل شده و یا تحت کار قرار دارد، حدود بیشتر از ۱۸ مورد آن مربوط به وزارت تجارت است و در راستای تصویب اسناد مربوط به پالیسی های وزارت صنعت و تجارت نیز گام های مؤثری برداشته است.

استاد دانش بیان داشت که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی و تلاش برای همکاری های منطقوی باعث شده که کشور از انحصار برخی همسایگان رهایی یابد. وی گفت که در این رابطه وزارت صنعت و تجارت در کنار معاهدات بین المللی، بیش از ۳۰ موافقتنامه تجارتی دو یا چند جانبه را با کشورهای مختلف به امضا رسانده و هم اکنون این وزارت بیش از ۲۰ اتشه تجارتی در کشورهای مختلف دارد.

به گفته معاون رئیس جمهور، سیاست دولت باعث شده که اکنون دهلیزهای مهم تجارتی به روی کشور باز شود. راه ترانزیتی بندر چابهار، آغاز بکار دهلیز تجارتی راه لاجورد، آغازبکار دهلیزهای هوایی بین افغانستان و کشورهایی چون: هندوستان، قزاقستان، ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی، اندونیزیا و چین سبب شده که هم اکنون اموال صادراتی افغانستان به قیمت ده ها میلیون دالر به خارج کشور صادر گردد.

استاد دانش در خصوص همکاری همه جانبه دولت و سکتور خصوصی بیان داشت که امروز کشور شاهد ظهور یک سکتور خصوصی نیرومند و فعال در کشور است و علی رغم وجود مشکلات و نارسایی ها، در اثر روحیه مثبت همکاری همه جانبه بین دولت و سکتور خصوصی، شاهد پیشرفت های چشمگیر این سکتور در ساحه صنایع، تولیدات و همچنین سرمایه گذاری و تجارت هستیم.

استاد دانش تعیین آقای احمدی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت به او و همکارانش تبریک گفت و یاد آور شد که آقای احمدی از کدرهای تحصیل کردۀ است که در چند سال اخیر به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور لیاقت و کارایی خود را به اثبات رسانده است.

وی همچنین از از وزیر پیشین این وزارت جناب آقای همایون رسا یاد کرد و گفت که وی در طول چند سال حکومت وحدت ملی در این وزارت تلاش های زیادی کرده و برنامه های مؤثری را تنظیم کرده و به اجرا گذاشته است.

اشتراک گذاری