در محفلی که به مناسبت تجلیل از سالرزو میلاد پیامبر گرامی اسلام، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از عالمان دینی سخنرانی کردند.
رئیس جمهور غنی ضمن تبریک سالروز میلاد النبی به مردم افغانستان، به پیروی از سنت و رفتار آن حضرت تأکید کرد و گفت که پیامبر اسلام الگوی مدارا و رفتار انسانی با همه انسان هاست و رفتار وبینش تعصب آمیز و آلوده با تبعیض با ادعای مسلمانی و پیروی از آن حضرت به هیج وجه سازگاری ندارد. رئیس جمهور به وزارت عدلیه دستور داد که برای جرم انگاری رفتار و روش تبعیض آمیز و گرایش های تعصب آلود باید یک مقرره قانونی ترتیب و اجرایی گردد.


همچنین استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور، در بیانیۀ که ایراد کرد، نخست فرارسیدن میلاد پیامبرگرامی اسلام و نواده آن حضرت امام جعفر صادق(ع) را به مسلمانان جهان، مردم افغانستان و شرکت کنندگان جلسه تبریک گفت.
استاد دانش در خصوص اخلاق و صفات ویژه پیامبر اسلام و همچنین سیره سیاسی و دولتداری وی به تفصیل سخن گفته، افزود که سیره سیاسی پیامبر اسلام مهمتر و جذاب تر از سیره اخلاقی شخصیت ایشان است.
وی با اشاره به ظهور دولت نوپای پیامبر درمدینه گفت: نخستین اقدام پیامبر برای تأسیس یک حکومت، «تنظیم وثیقه» ای بود که براساس آن «حقوق اساسی مردم و تنظیم وظایف متقابل دولت و ملت» به امضا رسید. به گفته وی برخی از حقوق دانان از این سند به عنوان نخستین قانون اساسی مکتوب در تاریخ بشر یاد می کنند و شماری هم آن را اعلامیه استقلال جزیره العرب می خوانند.
استاد دانش تنظیم این سند را در آن زمان، یک گام مهم و یک پدیدۀ مترقی به لحاظ سیاسی و حقوقی عنوان کرده گفت: دولت نوپای پیامبر اسلام از هر «چهارعنصر دولت یعنی جمعیت به صورت ملت واحد، سر زمین یا قلمرو جغرافیایی، حکومت و حاکمیت یا استقلال» برخور دار بود.
معاون رئیس جمهور سیاست خارجی پیامبر را یکی از موفق ترین سیاست ها خواند که اصول و مبانی نوی را در روابط بین المللی بنیان نهاد. وی گفت: هرچند سیاست خارجی «برآیند وضعیت داخلی و سیاست داخلی است» ولی گاهی سیاست سنجیده شده و موفق خارجی، می تواند بحران های داخلی را هم مهار کرده و باعث موفقیت و کامیابی های گسترده شود.
وی توسعه روابط دوستانه سیاسی و فکری با قبایل و جوامع خارج از مکه را اولین ابتکار پیامبر اسلام خوانده گفت: درهمان دوره سیزده ساله مکه، اولا «برقراری روابط دوستانه» با حبشه مسیحی باعث شد که مهاجرین به آنجا با احترام پناه گرفته و اسلام را توسعه دهند و ثانیا توسعه روابط با قبایل مدینه باعث شد که پیامبر بعدها، «قوی ترین پایگاه وحتی اولین حکومت خود را در آنجا تأسیس کند».
به گفته استاد دانش صلح اصل بنیادی در سیاست خارجی پیامبر بود: «صلح یک اصل اولی در روابط است و نه جنگ». وی گفت: با چنین سیاستی بود که پیامبر، بزرگترین «دولت- ملت» را تأسیس کرده، تمدن و فرهنگی را بنا نهاد که تا قرن ها در سطح جهان پیشتاز بود.


استاد دانش با تأکید براینکه ما امروز سیره سیاسی پیامبر اسلام را در هر دو عرصه داخلی و خارجی باید سرلوحه دولتداری قرار دهیم افزود: «ملت سازی و تقویت همبستگی ملی» و تحکیم وحدت ملی در چوکات کشور واحد، سرزمین واحد و نظام سیاسی واحد، اولین گام کامیابی و موفقیت ملت ها است.
به گفته معاون رئیس جمهور، اگر کسی به خاطر «منافع شخصی و گروهی خود»، به تفرقه ملی، بی اعتماد ساختن مردم نسبت به دولت و تضعیف حکومتی برخاسته از اراده مردم دست می زند، در حقیقت به «مسئولیت ملی خود پشت کرده و به سرنوشت مردم خیانت» کرده است.
وی گفت در افغانستان امروز «شیعه و سنی و همه اقوام برادر همدیگراند» و به حقوق همدیگر احترام دارند و تحت رهبری حکومت وحدت ملی، در مقابل تروریزم بین المللی همچون طالبان، القاعده و داعش، در یک سنگر مبارزه می کنند.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که حکومت افغانستان با توجه فضای آزاد سیاسی، از هر نوع طرح و همایش های که در جهت تحقق اصلاحات و بهبود وضعیت، باشد استقبال می کند و انتقادهای سازنده را می پذیرد؛ اما باید بدانیم که همگی در دفاع از مصالح و منافع کشور و تقویت وفاق و همگرایی در سطح ملی مسئولیت مشترک داریم.
استاد دانش، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، استفاده مشروع از بیت المال، جلوگیری از سوء استفاده و فساد اداری، رسیدگی به گروه های آسیب پذیر جامعه، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رفاه برای مردم را از مهم ترین وظایف حکومت خوانده گفت که هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، همۀ این مسایل را با جدیت و قاطعیت پیگیری می کند و در همۀ این عرصه ها گام های بلندی برداشته شده است.
معاون رئیس جمهور در خصوص مناسبات منطقه ای و بین المللی نیز تصریح کرد که رویکرد صلح طلبانه، «زیربنای همه پالیسی های داخلی و خارجی» حکومت را تشکیل می دهد. وی گفت: احترام متقابل با دولت های دیگر مخصوصا همسایگان برای حکومت افغانستان، یک اصل و رابطه ما با کشورها بر اساس رابطه دولت- دولت تنظیم شده و از دولت ها نیز، انتظار داریم که رابطه خود را با ما بر همین مبنا تنظیم کنند.
استاد دانش تأکید کرد که از مرزهای افغانستان منافع هیچ کشوری تهدید نخواهد شد، ولی همان طور که ما خود هیچگاه در جنگ های نیابتی اشتراک نمی کنیم، از همه کشورهای دور و نزدیک هم می خواهیم که کشور ما را صحنه جنگ های نیابتی نسازند.
در این محفل که جمع کثیری از علما، برخی از اعضای کابینه، سفرای کشورهای اسلامی مقیم کابل، نمایندگان مردم در شورای ملی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، شماری از سخنرانان راجع به مقام پیامبرگرامی اسلام، صحبت کرده و برتحکیم وحدت و همدلی بین مسلمانان جهان بخصوص مردم مسلمان افغانستان تأکید کردند.

اشتراک گذاری