استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری در «دومین نشست هم اندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشم انداز صلح» که از طرف انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب در دانشگاه کابل برگزار شده بود گفت: صلح تنها مربوط به چند شخص سیاسی نمی‌شود، بلکه مالک پروسه صلح مردم افغانستان و حکومت است.

معاون رئیس جمهور گفت که در وضعیت کنونی اصل اساسی صیانت از نهاد دولت، نظام سیاسی، قانون اساسی کشور و حمایت از جامعه مدنی به شمول همه نهادهای مربوط به رسانه، شبکه های مدنی جوانان، زنان کشور به شمول ارزش های جامعه مدنی مانند آزادی های سیاسی، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر مهم و اساسی است.

استاد دانش اشاره کرد که حکومت نیز بر مالکیت و رهبری افغان ها بر پروسه صلح تأکید دارد و محوریت دولت در همه مذاکرات و گفتگوهای صلح به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی که می تواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند نباید نادیده گرفته شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد که در گفتگوهای صلح باید صدای تمام مردم افغانستان شنیده شود و این زمینه را تنها دولت می تواند فراهم کند و هیچ شخص و یا گروه دیگر نمی تواند از جامعه چند صدایی کشور نمایندگی کند. وی گفت که صلح با توافقنامه بنِ ۱۸ سال پیش تفاوت ماهوی دارد و امروز صلح تنها مربوط به شخصیت های قومی و احزاب سیاسی نیست بلکه مربوط به مردم افغانستان است.

استاد دانش گفت که امروز مالک حکومت و دولت و مالک جنگ و صلح، مردم افغانستان و جامعه مدنی افغانستان یعنی جوانان و زنان و رسانه ها و نهادهای مدنی هستند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دیگر افغانستان آزمایشگاه اداره های موقت و انتقالی و قانون اساسی های رنگارنگ نیست، گفت: «تغییر نظام سیاسی و کنار گذاشتن قانون اساسی، نه تنها باعث ثبات نمی شود بلکه کشور را در یک چرخه ناپیدایی از اختلاف و منازعه و بی ثباتی سوق می دهد».
به گفته وی: باید هر نوع توافق یا صلح، در چارچوب نظام و ساختار موجود و قانون اساسی موجود تنظیم شود و هر نوع تعدیل در قانون اساسی هم باید از مجرای قانونی و در چارچوب حاکمیت دولتی صورت گیرد نه در یک فضای انارشیستی و یا در حالت فروپاشی یا فقدان حاکمیت دولتی.

معاون رئیس جمهور گفت که حکومت هیچ پالیسی پنهان از مردم و شهروندان ندارد و در این مورد دولت و ملت افغانستان موضع واحد دارند.

در این نشست، ابوالحسن یاسر مشاور ریاست جمهوری، یوسف نیازی مشاور ریاست اجرائیه، دکتور ایاز نیازی استاد دانشگاه کابل و رحیم پور ازغدی استاد دانشگاه از ایران نیز پیرامون مبارزه با افراطیت و قرائت معتدل از اسلام در میان پیروان مذاهب اسلامی صحبت کردند.

در نشست هم اندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشم انداز صلح که از سوی انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب برگزار شده بود، ازاستاد دانش معاون دوم رئیس جمهور به عنوان «شخصیت معتدل» سال ۱۳۹۷ با اهدای تندیس قدردانی گردید.

انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب به عنوان یک نهاد مستقل در زمینه اعتدال گرایی و مبارزه با فراطیت از طریق مبارزه نرم فرهنگی و ایجاد گفتگو میان اقشار مختلف مردم فعالیت می‌کند.

اشتراک گذاری