مراسم گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات با حضور مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس و اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران، ژورنالیستان، نهادهای رسانه‌ای، مسئولین و فعالین کمیته مصئونیت و کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، جامعه مدنی، برخی از نمایندگان نهادهای بین المللی، با سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بر گزار شد.
این مراسم قبل از ظهر روز پنجشنبه از جانب کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در شهر کابل در تالار هوتل صافی لند مارک برگزار شد که ضمن گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات و یادبود از شهدای اخیر رسانه ای، مشکلات خبرنگاران در بخش های مختلف و برنامه های متفاوت تا بعد از ظهر امروز مورد بررسی قرار می گیرد.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نخست یاد بیش از ۸۰ شهید از جامعه رسانه ای افغانستان را در سال های مبارزه با تروریزم مخصوصا قربانی های اخیر خبرنگاران در کابل، قندهار و خوست را گرامی داشته و به روان پاک آنان درود فرستاد. استاد دانش ضمن گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات، این روز را به جامعه رسانه ای کشور و به مردم آگاه و آزادی خواه افغانستان تبریک گفت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به فداکاری های جامعه ی رسانه ای در سرزمین پرخطری مثل افغانستان، فاجعه خونین ۱۰ ثور را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان خواند و گفت: «این روز هر چند برای همه ما بی نهایت سنگین و اندوهناک بود و قلب همه مردم افغانستان را در سرتاسر کشور داغدار ساخت، اما برای تاریخ مبارزات مردم افغانستان در راه کسب آزادی و نهادینه ساختن آزادی بیان یک نقطه عطف تاریخی است.»
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که حادثه اخیر را نباید یک حادثه عادی مثل سایر رویدادهای تروریستی و انتحاری تلقی کرد و از آن به سادگی گذشت و فراموش کرد. وی گفت که این حادثه، هدفگیری عامدانه و پلان شده خبرنگاران را به طور خاص نشان می دهد. وی گفت: « این حادثه عمق کینه و نفرت تروریست ها را نسبت به رسانه و آزادی بیان و از سوی دیگر تأثیر گذاری رسانه ها را نشان می دهد.»
استاد دانش با اشاره به حمایت مردم افغانستان از ارزش های دموکراتیک، آزادی بیان و انتخابات، یاد آور شد که تروریست ها تنها با حکومت دشمنی ندارند، بلکه آنان در مرحله اول دشمن حاکمیت مردم و حاکمیت قانون هستند و می دانند که ارزش های دموکراسی تا چه حد می تواند ناقوس مرگ آنان را به صدا درخواهد آورد و تا چه حد آنان را برای همیشه زمینگیر و ناکام خواهد ساخت. وی تأکید کرد که «همه ما به شمول خبرنگاران باید بدانیم که آزادی بیان و انتخابات حتی از جبهه جنگ نظامی و از گلوله سربازان ما هم برنده تر و کاراتر است.»
معاون رئیس جمهور خطاب به رسانه گران و خبرنگاران گفت که «بهترین راه انتقام هم مسلکان و دوستان شما از دشمن این است که بیش از پیش به ادامه راه خود استوارتر و مصمم تر از پیش حرکت کنید و بیشتر از گذشته به افشای جنایات تروریست ها بپردازید.»
استاد دانش با تأکید بر حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت سرکوب دشمن و مقاومت در برابر آنان گفت: « دشمن تا در جنگ ناکام نشده هرگز به میز گفتگو و صلح حاضر نخواهد شد.» وی افزود که«فریاد صلح طلبی حکومت ما تا کنون یکجانبه بوده و علی رغم همه اقدامات صادقانه، هیچ گونه بازتاب مثبتی از سوی مخالفین و حامیان خارجی آنان دریافت نکرده ایم و از این رو هیچ چاره ای جز ادامه مقاومت نداریم.»
استاد دانش از عکس العمل گسترده جامعه جهانی در باره حادثه اخیر تروریستی سپاسگزاری کرد و از جامعه بین المللی مخصوصا سازمان های حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه و آزادی بیان و مخصوصا از سازمان ملل متحد در خواست کرد که گروه های تروریستی و حامیان خارجی آنان را تحت فشار قرار داده و در لیست سیاه قرار دهند.
استاد دانش وعده سپرد که در اولین جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها با همکاران خود راه های بهتر تأمین مصونیت و امنیت خبرنگاران را جستجو کرده و همچنین طرز العمل و چگونگی پوشش خبری حملات انتحاری و حضور خبرنگاران و نشر زنده صحنه های تروریستی را نیز نهایی خواهد ساخت تا از خطرات احتمالی کاسته شود.
وی با اشاره به اتخاذ تدابیر مناسب امنیتی، وسایل ایمنی و حفاظتی و تأمین حقوق قانونی خبرنگاران در مدت کار و تنظیم روابط کاری عادلانه بین خبرنگاران به عنوان کارمند و رسانه ها به عنوان کارفرما، نیز تأکید کرد که در این موارد مهم نیز سازوکار های مناسب قانونی را بررسی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که موضوع حق دسترسی به اطلاعات و مکلفیت های قانونی حکومت و ادارات دولتی نیز باید به صورت جدی تعقیب شود و راه های تطبیق بهتر قانون جدید دسترسی به اطلاعات باید مشخص شود. استاد دانش تصویب این قانون را یک گام بسیار بنیادین برای نهادینه ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات عنوان کرد و گفت که اگر ما به کمک همدیگر بتوانیم این قانون را درست تطبیق کنیم، یک تحول عمیق دیگر برای کار رسانه ای در افغانستان ایجاد خواهد شد.
استاد دانش ابراز امیدواری کرد که علی رغم همه رویدادهای تلخی که اتفاق افتاده، آزادی بیان اکنون در کشورما آنچنان نهادینه شده که اگر همه تروریستان دنیا دست به دست هم بدهند، این دستاورد بزرگ را از مردم ما گرفته نمی توانند.
در این جلسه همچنین صدیق الله توحیدی رئیس دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران نیز سخنرانی کرد و ضمن گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات، حادثه اخیر تروریستی علیه خبرنگاران را محکوم کرد. آقای توحیدی گفت: «از لحاظ اسناد تقنینی و تعهد حکومت برای حمایت از خبرنگاران، وضعیت آزادی رسانه در افغانستان جایگاه خاصی در میان کشور های منطقه یافته است.» وی افزود که با همه ی این دست آورد ها در عرصه حمایت از خبرنگاران، بازهم حکومت باید در تأمین امنیت ومصونیت خبرنگاران باید تلاش قابل انتظار را انجام بدهد.
آقای رینود دیتال نماینده یوناما در افغانستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد و روز جهانی آزادی مطبوعات را برای جامعه رسانه ی افغانستان تبریک گفت. وی خاطر نشان ساخت که آزادی بیان در افغانستان با هزینه های بسیار سنگین به دست آمده است و سازمان ملل متحد با آگاهی کامل از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، از هیچ گونه همکاری وحمایت در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
سیدآقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حوادث تروریستی اخیر علیه خبرنگاران را یک ضایعه عظیم خواند و تأکید کرد که «از طریق تقویه و حمایت از صندوق حمایت از خبرنگاران، باید خانواده های شهدا مورد حمایت قرار بگیرد.»
نجیب الله شریفی رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران نیز در سخنرانی خود ضمن محکوم کردن حوادث اخیر تروریستی علیه خبرنگاران گفت: «جامعه رسانه ی افغانستان همچنان استوارتر از همیشه به پیش خواهد رفت». آقای شریفی از حکومت خواست که در تأمین امنیت خبرنگاران باید مسئولیت خود را آن چنان که انتظار می رود انجام بدهد و نیز از مالکان رسانه ها خواست که در قسمت تجهیز و فراهم آوری وسایل ایمنی مورد نیاز خبرنگارانش، جدی تر برخورد کند.

اشتراک گذاری