استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که برای اشتراک در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره به سر می برد، ظهر روز دو شنبه ۱۸سرطان ۱۳۹۷ در ضیافتی که از طرف سفارت افغانستان در انقره بر گزار شد، شرکت کرد.
در جریان این محفل، انجینیر رحیم سید جان، سفیر افغانستان در ترکیه و دیگر مقام های سفارت افغانستان، از کار کرد آن سفارت در بخش های مختلف به خصوص از اجراآت سفارت افغانستان برای کمک به مهاجرین افغان مقیم شهرهای مختلف ترکیه و همچنین توسعه ای روابط متقابل بین دو کشور افغانستان و ترکیه گزارش دادند.
سفیر افغانستان در ترکیه راجع به وضعیت محصلین افغان که تعداد آنها به بیش از هشت هزار محصل می رسد نیز، معلومات داد.
استاد دانش از کار و نحوه ای فعالیت سفارت افغانستان در ترکیه اظهار قدردانی کرده و بر توجه جدی آن ها در جهت رسیدگی به مشکلات و نیازمندی شهروندان کشور در ترکیه تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور دولت ترکیه را از همکاران مهم منطقه ای برای دولت و ملت افغانستان خوانده و خواستار تلاش های پیگیر سفارت افغانستان در جهت توسعه ای روابط متقابل میان دو کشور در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی شد.
در این ضیافت مسوولان بخش های مختلف سفارت افغانستان در ترکیه راجع به حوزه های کاری و مسوولیت های خویش، به معاون رئیس جمهور گزارش دادند.

اشتراک گذاری