۱۶قوس ۱۳۹۷

با توجه به وجود مشکلات، شکایات و اعتراضات متعدد مربوط به انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل که با عث صدور تصمیم مورخ ۱۴ قوس۱۳۹۷ کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آراء انتخابات حوزه کابل گردید و با در نظر داشت این که رد این مصوبه توسط کمیسیون مستقل انتخابات عملا بن بستی را در روند انتخابات ولایت کابل موجب گردید، در جلسه مشترک هردو کمیسیون محترم که تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور و با حضور داشت رئیس ستره محکمه، لوی حارنوال، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس ارگان‌های محلی و رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات دایر گردید، هردو کمیسیون انتخاباتی به موارد ذیل توافق نمودند:
۱- کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرای بایومتریک شده و سایر اسناد مورد نیاز را هرچه زودتر به کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی تسلیم می نماید.

۲- کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی در مورد بند اول تصمیم مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۷ خویش مبنی بر ابطال انتخابات حوزه کابل با رعایت مورد جزء (۱) این اعلامیه تجدید نظر می نماید.

۳- هر دو کمیسیون محترم در آینده موارد اختلافی خویش را در تفاهم مشترک حل و فصل می نمایند.

۴- به منظور نهایی شدن پروسه انتخابات ولسی جرگه، حکومت هر نوع مساعدت تخنیکی را بنا بر تقاضای هردو کمیسیون در اختیار شان قرار می دهد.

محل امضا:

به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات:
عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
سید حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات
رفیع الله بیدار عضو کمیسیون مستقل انتخابات
قریشی عضو کمیسیون مستقل انتخابات
معاذ الله دولتی عضو کمیسیون مستقل انتخابات

به نمایندگی از کمیسیون شکایات انتخاباتی:
عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی
حمیرا حقمل عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
غلام دستگیر هدایت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
علی رضا روحانی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
عبدالبصیر فایز عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی

محل امضای جلالتمآب سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
تاریخ ۱۶ قوس ۱۳۹۷

اشتراک گذاری