۱۴ جدی ۱۳۹۶، دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، کابل:
با تاسف تروریست های آدم کش و وحشی یک بار دیگر دست به جنایت ضد بشری زدند و در منطقه بنایی مکروریان شهر کابل تعدادی از افراد پلیس و مردم بی گناه ما را به خاک و خون کشیدند. این حمله تروریستی و ددمنشانه نشان داد که هدف اصلی دشمنان جلوگیری از پیشرفت و ترقی کشور و به خیال باطل شان وارد کردن خلل در اراده حکومت و تصمیم قاطع نظام مبنی بر سرکوب تروریست ها است. چنین اقدامات وحشیانه و ضد انسانی هم چنین نشانه شکست تروریستان و حامیان منطقه ای شان و بیانگر عجز و استیصال آن ها از رویارویی مستقیم با نیروهای شجاع امنیتی کشور در سنگرهای نبرد است.
نیروهای امنیتی کشور نیز طی سال های اخیر نشان داده اند که کم ترین تردید در عزم و اراده شان در راستای مبارزه بی امان با تروریست ها به وجود نیامده و نخواهد آمد. این گونه اقدامات وحشیانه و غیر انسانی نیروهای جان برکف امنیتی ما را در راه شان استوارتر و عزم شان را راسخ تر می کند. اگرچه تحمل این همه مصیبت برای مردم افغانستان به خصوص خانوده های شهدا سخت و دشوار است. ولی چنین اقدامات غیر انسانی سبب خواهند شد تا صفوف مردم ما فشرده تر و عزم نیروهای امنیتی ما در مبارزه با مزدوران خارجی و دشمنان انسانیت مستحکم تر گردد.
استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری شهادت عده ای از مدافعان جان و ناموس مردم در نیروهای پلیس و مردم ملکی را به خانواده های عزیز شان تسلیت می گوید و برای شهدا بهشت برین و برای بازماندگان صبر و برای مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل آرزو می کند. وی هم چنین ضمن ستایش از مبارزات شجاعانه نیروهای امنیتی کشور و تجلیل از مقام شهدای عزیز نیروهای امنیتی و گرامیداشت از مقام شهدای غیر نظامی، در کنار رهبری حکومت به مردم اطمینان می دهد که سرکوب دشمن با قاطعیت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت و انتقام خون شهدا از تروریست ها گرفته خواهد شد.
به امید روزی که سرزمین ما از وجود تروریست های وحشی پاک گردد و نظم و امنیت سرتاسری در کشور ما حاکم گردد.

اشتراک گذاری