در یک بحث تلویزیونی که شب گذشته با حضور برخی از صاحب نظران و معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در شبکه تلویزیونی طلوع نیوز در پیوند به چگونگی پروسه انتخابات و ازجمله بحث جنجال برانگیز چند حوزوی شدن این پروسه در ولایت غزنی انجام شد، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات ادعاکرد که گویا تصمیم آن کمیسیون مبنی بر چند حوزوی شدن پروسه انتخابات در ولایت غزنی در مشوره با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و توافق نظر وی صورت گرفته است.
دفتر معاونت ریاست جمهوری این ادعا را از اساس بی بنیاد دانسته و اعلام می دارد که معاون رئیس جمهور هیچگونه دخالتی در این تصمیم کمیسیون انتخابات نداشته و کوچکترین مشوره ای هم دراین زمینه با ایشان صورت نگرفته است.
معاون رئیس جمهور مدت ها قبل نظر مشورتی خویش را همراه با سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه در خصوص کوچک شدن حوزات انتخاباتی در سطح کل کشور ابراز داشته و در آن تصریح نموده بود که براساس حکم قانون انتخابات، میعاد زمانی هرگونه تصمیم گیری برای کوچک کردن حوزات انتخاباتی سپری شده است که مسلما تصمیم در مورد ولایت غزنی نیز شامل این حکم قانون می گردد.
دفتر معاونت ریاست جمهوری ضمن رد این ادعا به هیأت رهبری کمیسیون انتخابات ابلاغ کرده است که به سخنگویان آن اداره گوشزد نمایند تا در اظهار نظر ها و ارائه معلومات به شهروندان کشور مسئولانه رفتار نموده وسبب خدشه دار شدن افکار عامه نگردند.
معاون ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات عادلانه، سراسری، شفاف و قانونمند تأکید دارد.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری

اشتراک گذاری