قبل از ظهر امروز۱۸میزان ۱۳۹۶، نخستین کنفرانس تجلیل از هفته جهانی تغییر اقلیم- افغانستان با حضور شهزاده مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست، داکتر عباس بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری، معینان، رؤسا و نمایندگان ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی، همکاران بین المللی، رسانه ها، وجامعه مدنی، با حضور استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در هوتل کانتینینتال کابل برگزار شد.
معاون رئیس جمهور در ابتدا از اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان که با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری این کنفرانس را برگزار کرده بود، ابراز قدر دانی کرد.
معاون رئیس جمهور در مورد خطرات تغییرات اقلیم یا آب و هوا به صورت مفصل صحبت کرد و بیان داشت که برخی صاحب نظران خطرات تغییرات اقلیم را بیشتر و مهم تر از خطر تروریزم می دانند. زیرا خطر تروریزم در هر کشوری دایمی نبوده و بالاخره روزی پایان می یابد اما خطر تغییرات اقلیم، زیان های زیادتر داشته و اثرات آن دایمی خواهد بود.
استاد دانش افزود که با توجه به اهمیت این خطرات، جامعه بین المللی از مدت ها بدین سو، اقداماتی را از طریق تدوین و تصویب معاهدات و برنامه های بین المللی، روی دست گرفته تا دولت ها را وادار نماید که برای مقابله با این خطرات تدابیر جدی عملی اتخاذ نماید. وی در این زمینه تدوین کنوانسیون تغییر آب‌ و هوا توسط سازمان ملل متحد، پروتوکول کیوتو وتصویب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را بیان داشت و تأثیرات آن را به تفصیل بررسی کرد.
معاون رئیس جمهور نقش افغانستان را در تغییر اقلیم، به دلیل عدم رشد صنعت در افغانستان بسیار ناچیز خواند. اما گفت که بازهم «متأسفانه کشورما یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییر اقلیم است.» وی گفت که تحقیقات علمی نشان داده است که افغانستان آسیب‌پذیرترین کشور آسیا و چهاردهمین کشور آسیب‌پذیرجهان در مقابل اثرات تغییر اقلیم است.
معاون رئیس جمهور دلیل عمده آسیب‌پذیر بودن افغانستان را، وابستگی شدید افغانستان به سکتور زراعت عنوان کرد. وی افزود که این در حالی است که افزایش دمای هوا و کم شدن باران‌ها بیشترین ضربه را به بخش زراعت وارد خواهد کرد.
استاد دانش افزود که براساس شاخص جهانی خطرات اقلیمی که توسط دیدبان آلمان (German Watch) تهیه شده است، بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ افغانستان پانزدهمین کشور آسیب‌ دیده از اثرات سیلاب ها بوده است.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که تنها راه جلوگیری و یا کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، آمادگی همه‌جانبه در مقابل این پدیده جهانی می‌باشد.
به باور معاون رئیس جمهوراولین قدم، درک و تحلیل معضل و جستجوی راه‌های مبارزه با آن است. وی بیان داشت که دیگر کشورها این پدیده را بسیار جدی گرفته اند، تا جایی که کشور همسایه ما پاکستان، وزارت تغییر اقلیم ایجاد نموده است.
معاون رئیس جمهور فعالیت های اداره محیط زیست را قابل قدر عنوان کرد و گفت که به کوشش این اداره چهار منطقه به عنوان چهار پارک ملی تحت حفاظت قرار گرفته است. این چهار پارک ملی منطقه حفاظت شده بند امیردر بامیان، واخان در بدخشان، دره شاه فولادی در بامیان و کول حشمت خان در شهر کابل را در بر می گیرد.
معاون رئیس جمهور پلان ملی سازگاری برای تغییر اقلیم، اولین و دومین گزارش ملی تغییر اقلیم، استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم افغانستان،کمیته ملی تغییر اقلیم، تیم های مطالعاتی و کمیته رهبری پروژه های سازگاری تغییر اقلیم را از جمله پالیسی ها و اقدامات حکومت افغانستان در راستای تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرد و نیز تأکید کرد که برای اتخاذ آمادگی‌های لازم، نیاز است تا دستگاه دولت و سازمان‌های غیردولتی، همه بسیج شوند و مسایل مربوط به تغییر اقلیم و ایجاد سازگاری با آن باید در تمامی برنامه‌های بزرگ انکشافی دولت گنجانیده شوند. وی در این زمینه به نقش وزارت های زراعت، انکشاف دهات، انرژی و آب، فوائد عامه، شهرسازی، معادن و پطرولیم و صحت عامه و ارگان‌های محلی بیشتر تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور آگاهی دهی عمومی نسبت به اثرات منفی تغییرات اقلیم، ایجاد مصونیت به معیشت روستائیان، جلوگیری از بایرشدن زمین و سرانجام افزایش انرژی تجدید پذیر را در مصرف انرژی بخشی از پالیسی های مهم و مؤثر در راستای تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرد و به آن تأکید نمود.
در این جلسه همچنین مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست و داکتر بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری نیزسخنرانی کردند و در مورد تغییرات اقلیم، سخنانی مبسوطی را مطرح کردند.

اشتراک گذاری