جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت بعد از ظهر روز شنبه ۹ سرطان با حضور اعضای این کمیته و به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار شد.
معاون رئیس جمهور از هماهنگی و همکاری‌های مؤثر بین نهادهای عضو کمیته در جلوگیری از خشونت و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تقویت آزادی بیان و اطلاع رسانی قدر دانی کرده و آزادی بیان را دست آورد بزرگ مردم افغانستان خواند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه آزادی بیان یک اصل اساسی است، پیشرفت‌های کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت را از بدو ایجاد این کمیته پر دست آورد عنوان کرده و از بررسی تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز خرسندی کرد.
وی کار کرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت را در این زمینه پر دستاورد خوانده گفت که بررسی گزارش کاری ادارات عضو کمیته نشان می دهد که روحیۀ همکاری و مقابله با خشونت علیه خبرنگان بیشتر شده و این امید وار کننده است.
دراین جلسه، اداره لوی سارنوالی گزارش داد که به تمامی ۱۷۰ مورد دوسیه خشونت علیه خبرنگاران در سال های گذشته، کاملا رسیدگی شده و هیچ موردی بدون پیگیری باقی نمانده است. به گفته مسؤلان اداره لوی سارنوالی، نسبت به همۀ این قضایا، محاکم مربوطه تصمیم لازم اتخاذ کرده است.
این اداره همچنین گزارش داد که از ماه سرطان سال ۱۳۹۶ به بعد، ۱۴ قضیه خشونت علیه خبرنگاران به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده که به آنها نیز رسیدگی صورت گرفته است.
وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و اداره ارگان های محلی نیز راجع به مکلفیت های ادارات مربوطه در مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به موضوعات مربوط در ولایات مختلف کشور گزارش دادند که براساس گزارش ریاست عمومی امنیت ملی، برای تأمین امنیت رسانه ها و خبرنگاران مورد تهدید در ولایت غزنی، تدابیر لازم روی دست گرفته شده است.
در جلسه امروز کمیته مشترک، نمایندگان فدارسیون ژورنالیستان افغانستان نیز با ارائه جزئیات در مورد برخی از قضایا، به همکاری بیشتر نهادهای عدلی و قضایی به خصوص ستره محکمه در پیگیری و روشن شدن هرچه زود تر قضایای خشونت علیه خبرنگاران تأکید کردند.
در پیوند به همکاری های ستره محکمه و دریافت ازچگونگوی سرنوشت قضایای خشونت علیه خبرنگاران، فیصله شد که در جلسه بعدی کمیته یک گزارش جامع از طرف اداره لوی سارنوالی ارائه گردد.
در ادامه جلسه کمیته فیصله شد که در رابطه به برخی از کمیته های ولایتی که بنا به هر دلیلی کمتر فعالیت داشته اند، هدایت قاطع داده شود که فعالیت های خویش را گسترش داده و به کمیته مرکزی گزارش دهند.
در این جلسه همچنین به وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون ژورنالستان افغانستان وظیفه سپرده شد که برای تداوی خانم مرسل عزیزی یکی از خبرنگار ولایت بلخ که در بستر بیماری است، عملا اقدام کند.
دراین جلسه فیصله شد که در خلال روزهای آینده، دست آوردهای کمیته در خصوص پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، با رسانه ها شریک ساخته شود.

اشتراک گذاری