جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۶، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته، با حضور گسترده علما و فرهنگیان در کاخ شورای وزیران برگزار شد.
این جلسه به هدف کسب حمایت و همکاری علما، فرهنگیان ودیگر اقشار اثر گزار جامعه از طرح بسیج ملی برای امحای بی سوادی و توسعه سواد در کشور، برگزار شده بود.
استاد دانش معاون رئیس جمهور در سخنان افتتاحیه این جلسه ضمن آن که میلاد پیامبرگرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق و همچنین هفته وحدت را به مسلمانان جهان و مردم مسلمان افغانستان تبریک گفت، از حضور علما، فرهنگیان، کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای علما در این جلسه و همچنین تلاش وزارت معارف برای کسب حمایت اقشار مختلف مردم از تطبیق طرح بسیج ملی برای ریشه کن کردن بی سوادی، اظهار قدر دانی کرد.
معاون رئیس جمهور دربخشی از سخنانش، از موقف پارلمان کشور مبنی بر رأی اعتماد به یازده تن از نامزد وزیران پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی قدر دانی و از اینکه اعضای مجلس نمایندگان به خانم نرگس نهان، نامزد پیشنهادی وزارت معادن و پطرولیم رأی اعتماد نداده است، اظهار تأسف کرد.
استاد دانش اما در خصوص نقش علما در توسعه سواد و کسب حمایت جامعه فرهنگی کشور از روند تطبیق طرح بسیج ملی سواد آموزی گفت که «مسجد، منبر، نهادهای فرهنگی و رسانه ها» در توسعه سواد و ریشه کن کردن بی سوادی بی نهایت نقش مهم و سازنده دارند.
وی در مورد جایگاه سواد آموزی در اسلام با اشاره به آیات قرآن کریم، احادیث و سیره پیامبر اسلام به تفصیل سخن گفته افزود که نخستین دستور خداوند به پیامبر اسلام امر به خواندن و نوشتن است وهرسه عنصر آموزش یعنی معلم، متعلم و تعلیم مورد توجه دین اسلام قرار داشته است.
استاد دانش با اشاره به اهمیت خواندن و نوشتن به عنوان ابزار تعلیم که به گفته وی هم در آموزه های دینی و هم در تجارب تاریخی افغانستان مورد توجه قرار داشته است گفت: «آنچه سبب رشد و توسعه تمدن های بشری می گردد خواندن و نوشتن است».
معاون رئیس جمهور با برشمردن برخی از احادیث و اشاره به سلوک پیامبر گرامی اسلام و خلفای راشدین تصریح کرد که دردین اسلام برای کسب سواد و آموزش نه تنها هیچ فرقی بین زن و مرد نیست بلکه معیار های سنی و مکانی نیز در نظر گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که فراهم کردن بستر برای توسعه سواد از مکلفیت های حکومت است و باید دراین عرصه تلاش جدی صورت گیرد افزود که با توجه به مشکلات موجود و امکانات دست داشته، طرح بسیج ملی برای ریشه کردن بی سوادی تطبیق شده نمی تواند مگر آنکه علما، جامعه فرهنگی، تاجران ملی، سکتور خصوصی کشور و رسانه ها نیز در کنار حکومت بایستند.
استاد دانش نقش مساجد وتکایا را با توجه به جایگاه تاریخی و ارزشی آنان در زمینه توسعه سواد نهایت بی بدیل عنوان کرده و از شورای سراسری علما و وزارت حج، ارشاد واوقاف خواست تا به همه «ائمه مساجد وخطبای جمعه» هدایت دهند تا به «اهمیت سواد و کسب دانش بین اقشار مختلف مردم به خصوص افراد بی سواد و کم سواد توجه جدی نمایند».
دراین جلسه سر دار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف نیز ضمن ارائه گزارش از کارکرد آن معینیت در زمینه سواد آموزی و تطبیق طرح بسیج ملی برای ریشه کن کردن بی سوادی، از برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت وزارت معارف در امحای بی سوادی خبر داده و برحمایت علما، جامعه فرهنگی کشور، رسانه ها و دیگر اقشار اثرگزار جامعه در تطبیق طرح مربوطه تأکید کرد.
در این جلسه همچنین شفیق صمیم سرپرست وزارت معارف نیز سخنرانی کرد و وعده سپرد که وزارت معارف تلاش می کند که زمینه آموزش را برای تمام شهروندان افغانستان فراهم نماید. وی افزود که براساس قانون اساسی افغانستان دسترسی به سواد حق اولیه هر شهروند افغانستان است.
وی تأکید کرد که وزارت معارف مصمم است که تعهدات خود را در راستای آموزش همگانی و محو بی سوادی در کشور با امکانات دولتی و کمک سکتور خصوصی به صورت موفقانه به سرانجام برساند.
در این جلسه بانوی نخست کشور و سفیر سواد افغانستان نیز از طریق یک پیام ویدیوئی، علما و فرهنگیان کشور را در راستای بسیج ملی برای کاهش و امحای بیسوادی در کشور تشویق کرد. وی گفت که «همه شهروندان افغانستان باید مسؤلیت اسلامی و انسانی خود را در با سواد ساختن هموطنان خود، انجام داده واین امر را به عنوان یک وجیبه ملی در نظر بیگرند».
همچنین براساس اجندای برنامه مولانا عبدالحکیم منیب معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز سخنرانی کرد. آقای منیب، علما را مورد احترام و اطمینان مردم و مراکز دینی را برای شهروندان افغانستان یگانه مرکز مطمئن برای کسب دانش ومعارف عنوان کرد. وی گفت که «علما و روحانیون کشور باید ازاین جایگاه معنوی و اجتماعی خود در راستای تعلیم و آموزش شهروندان کشور استفاده مؤثر داشته باشند.»
خانم مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این جلسه سخنرانی کرد. وی با اشاره به برنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ سواد آموزی در کشور گفت که این وزارت در تلاش است که یک کمپاین سراسری را از طریق تمام رسانه های کشور، برای تشویق شهروندان به سواد آموزی راه اندازی کند.
براساس اجندای جلسه، مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه ها(نی) در مورد نقش فرهنگیان و رسانه های جمعی در کاهش بی سوادی سخنرانی کرد. آقای خلوتگر رسانه های جمعی را مؤثر ترین ابزار برای آگاهی بخشی شهروندان به فراگیری سواد آموزی عنوان کرد. وی گفت که« برای استفاده مؤثر رسانه های جمعی در راستای محو بی سوادی باید یک استراتژی مشخص، تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.»

اشتراک گذاری