بعد از ظهر امروز ۳ جوزای ۱۳۹۴ جلسه کمیته ای که بر اساس حکم رییس جمهور برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی ایجاد شده است به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهوری اسلامی افغانستان و رییس کمیته ملی حج برگزار شد. معاون رییس جمهور در این جلسه اظهار داشت: جهت انتقال حجاج به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج از سوی آن کشور شرایطی وضع گردیده است که دولت افغانستان را در تنگنا قرار داده است. وی افزود: از سوی دیگر زمان برای ادای فریضه حج و هم چنین برای تدارکات این پروسه بسیار کم باقی مانده است لذا این مساله ایجاب می کند تا نهادهای مربوطه جدی تر عمل نموده و به روند کارها سرعت ببخشند. در این جلسه روی مکانیزم انتقال و راه های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، به طور مفصل بحث صورت گرفت و فیصله شد تا انتقال حجاج به عنوان یک پروژه از سوی وزارت حج با منبع واحد بر اساس یک شرطنامه کامل قرار داد شود. بر اساس فیصله این جلسه، وزارت ارشاد، حج و اوقاف متصدی اصلی این پروژه خواهد بود تا با همکاری کمیته ایجاد شده بر اساس فرمان رییس جمهور و تحت نظارت کمیته ملی حج آن را مدیریت کند.

اشتراک گذاری