جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
در ابتدای جلسه، فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از سفر هیأت مؤظف کمیته به ولایت هرات گزارش داد و سفر این هیأت را مفید خواند. وی گفت که هیأت مؤظف در این سفر با هیأت رهبری ولایت هرات، مسؤلان امنیتی، مسؤلان رسانه ها و نهادهای صنفی رسانه ای هرات گفتکو کرده و سرانجام به مشکلات ناشی از اختلاف نظر بین فدراسیون و فعالان رسانه‌ای مبنی بر تعیین نماینده در کمیته ولایتی نقطه پایان گذاشته شد.

وی گفت که در جریان مذاکراتی که انجام شد، فدراسیون خبرنگاران پذیرفت که نهادهای صنفی خبرنگاران هرات عضویت فدراسیون را کسب کرده و به زودی، نمایندگان جدیدی از طرف فدراسیون به کمیته ولایتی هرات معرفی گردد تا فعالیت های آن کمیته مانند کمیته های مشترک ولایت های دیگر ادامه یابد. به گفتۀ اعضای هیأت، مسؤلان امنیتی ولایت هرات تعهد سپرده اند که برای همکاری با رسانه ها در تأمین امنیت و دسترسی آنان به اطلاعات، به صورت جدی همکاری کنند.

معاون رییس جمهور و اعضای کمیته از کارکرد این هیأت در سفر به ولایت هرات ابراز قدر دانی کرده و بر پی گیری موارد فیصله شده در جلسات مشترک اعضای هیأت با مسؤلان محلی هرات، مقام های امنیتی آن ولایت و نهادهای رسانه ای تأکید کردند.

در بخش دیگری جلسه امروز، نمایندگان وزارت امور داخله، اداره لوی حارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محل، گزارش های کاری خویش مبنی بر تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را ارائه کردند.

وزارت امور داخله گزارش داد که اخیرا ۱۶ قضیه خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در ولایات مختلف کشور از جمله ولایات کابل، جوزجان، کاپیسا، قندهار، ننگرهار، فاریاب، زابل و هلمند رخ داده است که برخی از این قضای به مراجع عدلی و قضای سپرده شده و شماری نیز تحت بررسی قرار دارد.

اداره لوی حارنوالی گزارش داد که از مجموع ۱۸ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که اخیرا از مراجع مختلف به آن اداره ارسال شده بود، بررسی و تحقیقات لازم در مورد ۱۱ قضیه تکمیل شده، ۵ قضیه به محکمه ارجاع شده و دو مورد دیگر نیز تحت بررسی بیشتر قرار دارد.

نماینده ریاست عمومی امنیت ملی از ارزیابی ۱۲ مورد تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها گزارش داده افزود که آن اداره اقدامات لازم را نسبت به هریک از این موارد در هماهنگی با فرد یا نهاد رسانه ای در معرض تهدید، اتخاذ نموده است.

اعضای جلسه پس از ارائه گزارش نماینده اداره ارگان های محل مبنی بر چگونگی برگزاری جلسات کمیته های ولایتی و انجام مکلفیت های آن اداره، فیصله کرد که اداره ارگان های محل در هماهنگی با ادارات محلی روند برگزاری جلسات کمیته های ولایتی را با نظم و تدبیر عملی تری، پیگیری کند.

دراین جلسه فیصله شد که برای دسترسی به معلومات لازم برای روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، همه معلومات مورد نیاز از طریق دیتابیسی که در وزارت داخله وجود دارد، در دسترس قرار داده شده و فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز معلومات مربوط به قضایای خشونت را با دقت بیشتر و به موقع، در اختیار ادارات مسئول قرار دهد.

کمیته در ذیل بررسی پیشنهادات فدراسیون خبرنگاران افغانستان فیصله کرد که یک تن از اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات به هدف تشریک مساعی بیشتر، پس از این به حیث عضو ناظر در جلسات کمیته مشترک حکومت و رسانه ها اشتراک ورزد.

در جلسه امروز کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، به وزارت امور خارجه نیز هدایت داده شد تا گزارش جامعی را از تطبیق تعهدات حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در هماهنگی با دیگر ادارات مسئول تهیه کرده و به سازمان بین المللی یونسکو ارائه کند.

اشتراک گذاری