جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ سنبله، به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد.

این جلسه به منظور بررسی تصامیم قبلی کمیته، ارائه گزارش وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت‌ملی، اداره لوی سارنوالی و اداره ارگان‌های محل در مورد تأمین امنیت و مصؤونیت خبرنگاران و رسانه ها، چگونگی دسترسی به اطلاعات در برخی از ولایات و بررسی حوادث اخیر امنیتی برگزار شد.

درشروع جلسه، معاون رئیس جمهور ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها برای اطلاع رسانی، به روان خبرنگارانی که در حوادث اخیر به خصوص حمله انتحاری بریک ورزشگاه در غرب کابل جان باختند، درود فرستاد.

استاد دانش گفت با تأکید براین‌که کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت برای تأمین امنیت و مصؤونیت رسانه‌ها گام‌های بسیاری برداشته است، ازتعهد حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از آزادی بیان، اطلاع رسانی و فعالیت آزادنۀ رسانه ها اطمینان داد.

دراین جلسه، ضمن آنکه سکرتریت کمیته از تطبیق فیصله‌های جسله قبلی کمیته معلومات داد، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت‌ملی، ادارۀ لوی سارنوالی و اداره ارگان‌های محلی نیز از کارکرد یک ماهۀ شان در زمینه تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها، پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران و اجراآت کمیته‌های ولایتی گزارش دادند.

وزارت داخله گزارش داد که از مجموع ۲۴۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران از سال ۱۳۹۴ تاکنون به این وزارت تحویل داده شده است، ۱۳۵ قضیه آن توسط جنگجویان وابسته به گروه‌های تروریستی صورت گرفته است.

براساس این گزارش ۸۲ قضیه خشونت علیه خبر نگاران مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هریک از این قضایا قبلا به کمیته مشترک گزارش داده شده است. به گفتۀ مقام‌های وزارت داخله، از مجموع قضایای یاده شده، ۲۳ قضیه هنوز تحت بررسی قرار دارد و تا جلسه دیگر روند بررسی تمکیل خواهد شد.

ریاست عمومی امنیت ملی نیز در مورد کارکرد یک ماهۀ آن اداره مبنی بر تأمین امنیت و مصؤونیت خبرنگاران در مرکز و ولایات گزارش داد که برمبنای گزارش این اداره، تحقیقات ریاست امنیت‌ملی در مورد چگونگی شهادت دوتن از خبرنگارانی‌که در حادثۀ اخیر در غرب کابل جان باخته اند جریان داشته و همچنان بررسی ضرب و شتم برخی از خبر نگاران دیگر توسط منسوبان امنیت ملی جریان دارد و هنوز تکمیل نشده است.

کمیته دراین مورد فیصله کرد که هرچه زود گزارش تحقیقات ریاست امنیت‌ملی با کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و فدراسیون نهادهای خبرنگاران شریک ساخته شود.

اداره ارگان‌های محل از نحوه اجراآت و برگزاری جلسات کمیته‌های ولایتی گزارش داده افزود که در شماری از ولایات جلسات کمیته ولایتی به دلایلی برگزار نشده است. کمیته هدایت داد که از روند اجراآت کمیته های ولایتی مبنی برتأمین امنیت و مصؤونیت خبرنگاران در ولایات به دقت نظارت کرده و گزارش کاری آنان را به کیمته ارائه کند.

کمیته مشترک در مورد مشکلات مرتبط به کمیته ولایتی ولایت هرات نیز به فیصلۀ کمیته تأکید کرده و هدایت داد که هیأت که از سوی کمیته به ولایت هرات سفر کرده و به مشکل موجود در آن ولایت رسیدگی کند.

در این جلسه چگونگی تطبیق رهنمود پوشش زنده رسانه‌ها از حوادث تروریستی نیز مورد بررسی قرار گرفت. استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک با توجه به حوادث امنیتی اخیر، طرح و تأیید رهنمود پوشش زنده رویدادهای امنیتی را یک اقدام کاملا بجا عنوان کرده و برتطبیق متحوای آن رهنمود تأکید کرد.

کمیته فیصله کرد که به منظور آگاهی بیشتر خبرنگاران و رسانه‌ها از این رهنمود، تا هفته پیشرو جلسۀ به ریاست معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و با شرکت خبرنگاران، مسؤلان رسانۀ‌ای، اعضای فدراسیون و نمایندگان هرسه نهاد امنیتی برگزار شده در مورد این رهنمورد بحث شود.

همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز روند تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات خبر داده گفت که تعیین مکانیزم پیش بینی شده در این قانون تطبیق مفاد آن نیز آغاز می گردد.

معاون رئیس جمهور قانون دسترسی به اطلاعت را برای حکومت، رسانه‌ها و شهروندان کشور یک دستاورد عنوان کرده و برتسریع روند تطبیق این قانون نیز تأکید کرد.

استاد دانش به سخنگویان ادارات دولتی به خصوص وزارت های امور داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت‎ملی هدایت داد که برای دسترسی مردم و رسانه‎ها به معلومات مورد نیاز، همیشه در دسترس باشند و به صورت منظم و هماهنگ اطلاع رسانی کنند.

در این جلسه راجع به صندوق حمایت از خبرنگاران نیز فیصله شد که یک کمیته تخنیکی متشکل از سخنگوی ریاست جمهوری، سکرتریت کمیته مشترک، وزارت اطلاعات و فرهنگ و یک عضو فدراسیون ژورنالیستان، اجندای برنامه اعلام صندوق حمایت از خبرنگاران را تدوین کند.

در این جلسه پیشنهاداتی از سوی اعضای کمیته و اعضای فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها در موارد مختلف مطرح شد که راجع به هریک از آن پیشنهاد‌ها، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری