جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.
معاون رئیس جمهور موجودیت و کارکرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت را در بیشتر از یک سال گذشته با اهمیت و پر دستاورد عنوان کرده گفت: فلسفه تشکیل این کمیته حمایت از فعالیت آزادانه رسانه ها، آزادی بیان و ایجاد هماهنگی های لازم بین ادارات دولتی با فدراسیون نهادهای ژورنالیستی برای تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و فعالان رسانه ای است.
سپس مطابق اجندای جلسه، ارگانهای دولتی عضو کمیته به خصوص اداره لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگانهای محل، گزارش کاری خویش را در پیوند به اجراآت ادارات مربوطه مبنی بر پی گیری عاملان قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تدابیرامنیتی برای خبرنگاران در ولایات مختلف کشور، بررسی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به مشکلات مربوطه در ولایات، گزارش دادند.
کمیته ضمن بررسی کارکرد و گزارش کاری ادارات عضو، بر توجه جدی ارگان های دولتی و همچنین ادارات محلی در جهت ایجاد هماهنگی و همکاری لازم درجهت تأمین امنیت و حمایت از خبرنگاران تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه واکنش رسانه ها و فدارسیون نهادهای خبرنگاری در خصوص ممنوعیت نشر زنده رسانه ها از حوادث تروریستی که در رهنمود پوشش زنده رسانه ها از حوادث تروریستی تسجیل شده است بحث شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس کمته مشترک راجع به رهنمود پوشش زنده رسانه ها از حوادث تروریستی گفت که این رهنمود درهمکاری با فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و به منظور حفظ جان خبرنگاران، شهروندان، نیروهای امنیتی و جلوگیری از سؤ استفاده دشمن ترتیب شده و هیچ انگیزه ای دیگری در آن زمینه مطرح نیست.
دراین جلسه فیصله شد که رهنمود پوشش زنده رسانه ها از حوادث تروریستی بار دیگر درجلسه آینده کمیته مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد. یاد آوری می گردد که رهنمود مذکور در جلسه مورخ ۱۹ ثور ۱۳۹۷ کمیته مشترک مورد بحث قرار گرفته و با دیدگاه اکثریت موافق، مورد تأیید قرار گرفته بود.

اشتراک گذاری