جلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۳ میزان، به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد.

این جلسه به منظور بررسی تصامیم قبلی کمیته، تصمیم در مورد طرزالعمل کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، چگونگی تطبیق رهنمود پوشش خبری حوادث تروریستی و بررسی بعضی مشکلات رسانه‌ای در برخی از ولایات کشور، دایر شده بود.

در شروع جلسه، معاون رئیس جمهور ضمن قدردانی از نقش و هماهنگی رسانه‌ها در راستای آگاهی‌دهی از برنامه‌های مهم ملی کشور، به ارگان‌های حکومتی و امنیتی هدایت داد تا در پرتو قوانین نافذۀ کشور همکاری و هماهنگی همه‌جانبۀ خود را با اصحاب رسانه، مخصوصاً در روز برگزاری انتخابات پارلمانی داشته باشد.

همچنین در این جلسه از رسانه‌های کشور نیز تقاضا گردید که مطابق پالیسی رسانه‌ای شان مانند گذشته در مسایل کلان ملی مخصوصاً در روز برگزاری انتخابات در بخش هماهنگی و اطلاع رسانی دقیق و به موقع همکاری لازم را داشته باشند.

در این جلسه در مورد برنامه افتتاحیۀ صندوق حمایت از خبرنگاران نیز تبادل نظر صورت گرفت و هدایات لازم ارائه گردید.

در جلسه امروز طرزالعمل کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفت و پس از ارائۀ نظرات اعضای جلسه، مورد تأیید واقع شد و تأکید گردید که این طرزالعمل در آینده پس از بررسی های لازم، تبدیل به مقرره خواهد شد. در این زمینه به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده شد که این طرزالعمل پس از طی مراحل رسمی اداری، جهت نهای سازی در اختیار وزارت عدلیه قرارداده شود.

چگونگی تطبیق رهنمود پوشش خبری حوادث تروریستی به صورت لایف توسط رسانه‌ها که قبلا توسط نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بحث و بررسی شده بود نیز پس از بحث و تبادل نظر، از جانب اعضای جلسه تأیید شد و تأکید گردید که در مورد غنامندی آن توجه لازم صورت بگیرد. در این رهنمود به تأمین امنیت و صیانت از خبرنگاران، اطلاع رسانی دقیق و رعایت احکام قانون و مقررات نافذۀ کشور تأکید شده است.

اشتراک گذاری