در روز نوروز، یکبار دیگر مروری کردم بر مجموع مراسم و محافلی که در حوت ۱۳۹۷ برای تجلیل از بیست و چهارمین سالیاد شهید وحدت ملی استاد مزاری برگزار گردید. این مراسم علاوه بر تنوع در برنامه ها، بانیان، سخنرانان و مجریان، گستردگی جغرافیایی بی نظیری را هم نشان می داد که از ولسوالی ها و ولایات کشور گرفته تا ارگ ریاست جمهوری و از افغانستان گرفته تا اروپا، آمریکا و آسیا. در این برنامه های متنوع نه تنها جوانان، استادان و سیاستمداران هزاره بلکه شخصیت های تمام اقوام کشور و امسال حتی برخی از خارجیان نیز سهم گرفتند و از مزاری و اندیشه او سخن گفتند.

اما در کنار همه این خصوصیات، آنچه می خواهم در یک جمع بندی از مجموع برنامه های سال ۹۷ بر آن یکبار دیگر تأکید کنم این است که مزاری بعد از این به یک «نشانه راه» تبدیل شده است. این نشانه راه یک شاخصه بسیار آشکار دارد یعنی «عدالت برای همه» و این درسی است برای همیشه. این شاخصه با هیچ کسی و با هیچ حزبی و با هیچ قومی در تعارض و در تضاد نیست. باید تمام اقوام کشور و تمام گروه های سیاسی و اجتماعی ما در همین مسیر حرکت کنند.

اما برای هزاره ها این درس ویژگی خاص خود را دارد و آن این که هزاره ها راه اصلی مشترک خود را یافته اند و دیگر نیاز به هیچ تئوریسین و رهبر دیگری ندارند که برای آنان خط مشی و راه و رسم تعریف و تدوین کند. این مردم یک خط مشی همیشگی و یک راه و رسم روشنی پیدا کرده اند. تیتر اصلی این خط مشی «عدالت» است؛ عدالت برای همه و عزت و احترام برای همه.

بر اساس این خط مشی، ایجاد دولت مدرن ملی شهروند محور، یک هدف اصلی است و این که دشمنی و تضاد اقوام برای افغانستان یک فاجعه است و «وحدت ملی» برای ما یک اصل است و این که سیاست «حذف» و «انحصار» باید از سیاست کشور حذف گردد و جنگ هرگز راه حل نیست و صلح عادلانه هم تنها با احترام گذاشتن به حقوق همه تأمین می گردد و این که انتخابات تنها سازوکار مناسب برای سهم گیری همه شهروندان در تعیین سرنوشت است.

این درس برای هزاره ها یک راه نوی را در سیاست ورزی و در زندگی اجتماعی باز می گشاید و باید در فرصت ابعاد و جلوه های گوناگون آن را در دو سطح ملی و درون قومی بیشتر تشریح و تبیین کرد تا همه زوایای آن برای همه روشن شود. هزاره ها در این راه نو خود در سطح ملی با هیچ قومی دشمنی ندارد و همه اقوام افغانستان را دوست خود می داند و به همه احترام می گذارد و از همه هم می خواهد که حقوق همدیگر را احترام و رعایت کنند.

اشتراک گذاری