شمار کثیری از بزرگان، علما، فرهنگیان، متنفذین و نمایندگان مردم ولایت بامیان با استاد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

دیدار کنندگان به نمایندگی از اقشار و گروه های مختلف اجتماعی بامیان با حضور در دفتر ارتباطات مردمی معاون دوم رئیس جمهور، خواسته ها و مطالبات مردم آن ولایت را مطرح و از تلاش های حکومت وحدت ملی در راستای صلح عادلانه و پایدار، حمایت کردند.

در جمع دیدار کنندگان که فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در شورای ملی نیز حضور داشت، از متانت، درایت و بزرگ اندیشی استاد سروردانش در مسایل سیاسی، اداری و ملی افغانستان ابراز قدردانی شد و برانسجام و اتحاد اجتماعی و سیاسی در افغانستان تأکید صورت گرفت.
پیگیری تطبیق حکم رئیس جمهور در رابطه به ایجاد پوهنحی طب در دانشگاه بامیان، انکشاف متوازن و حضور عادلانه کادرهای اجتماعی بامیان در ادارات دولتی افغانستان، اعمار سرک های فرعی و رسیدگی به مرکز صحی ولسوالی یکاولنگ دو، از خواسته های اصلی دیدار کنندگان مطرح گردید.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، بامیان را قلب تپنده افغانستان و الگوی سالم در حوزه مدنیت، دانش اندوزی و مسئولیت پذیری عنوان کرد. معاون رئیس جمهور از دیدارکنندگان برای رسیدگی و پیگیری مطالبات مردم ولایت بامیان ابراز خرسندی کرد و تأکید ورزید که وعده ها و احکام رئیس جمهور در سفر اخیرش به بامیان راجع به مطالبات مردم آن ولایت از جانب ادارات ذی ربط مورد پیگیری قرار دارد.

معاون دوم رئیس جمهور در خصوص حضور متوازن و عادلانه کادرهای علمی ولایت بامیان در ادارات دولتی افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی تلاش کرده است تا از طریق انجام اصلاحات در پروسه های اداری و روند استخدام، زمینه لازم را برای حضور نخبگان کشور در ادارات دولتی فراهم نماید.

در اخیر معاون دوم رئیس جمهور به دیدار کنندگان وعده سپرد که مطالبات آنان را از مجرای قانونی آن مورد پیگیری قرار خواهد داد.

اشتراک گذاری