شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی های دره صوف، روی دوآب و خرم سارباغ ولایت سمنگان قبل از ظهر روز شنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۷ با استادسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگوکردند.

تأمین امنیت، استخراج تخنیکی معادن، انکشاف متوازن، مشارکت عادلانه مردم در ادارات محلی و مشارکت مردم در روندهای دموکراتیک و انتخابات از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد. دیدارکنندگان از حکومت وحدت ملی درخواست کردند که در مورد تأمین امنیت ولسوالی های دره صوف تدابیر جدی اتخاذکنند تا هم مردم و هم کارگران معادن ذغال سنگ احساس امنیت مطمئن داشته باشند.

به گفته آنان گروه های طالبان به دلیل اهمیت جغرافیایی دره صوف و دسترسی به معادن ذغال سنگ این منطقه، در تلاش نا امن سازی منطقه می باشند و حکومت به هر روشی که لازم می بیند، باید جلو تحرکات طالبان را بگیرند.

دیدارکنندگان همچنین از حکومت مرکزی خواستند که زمینه را برای مشارکت عادلانه و متوازن شهروندان درادارات محلی فراهم کند تا انسجام و همبستگی اجتماعی بیش از گذشته تقویت گردد. آنان تأکید ورزیدند که شهروندان این مناطق مانندگذشته از پروسه های ملی و دموکراتیک و مشارکت چشم گیر در انتخابات ها حمایت خواهند کرد.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با این بزرگان بر اقدامات جدی حکومت جهت تأمین امنیت ولایت سمنگان مخصوصا ولسوالی دره صوف و مدیریت لازم بر روند استخراج معادن این منطقه تأکید کرد. وی همکاری و انسجام جمعی مردم را در خصوص حفظ امنیت جمعی نیز مهم خواند.

استاد دانش افزود که حکومت مرکزی در تلاش است که با انجام اصلاحات اداری محلی زمینه را برای حضور متوازن اقوام و شهروندان کشور در نهادهای دولتی فراهم کند. معاون رئیس جمهور در همین راستا اصلاحات انجام شده در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را نسبتا امیدوارکننده خواند و برحمایت از آن تأکید ورزید.

استادسرور دانش در اخیر به دیدارکنندگان وعده داد که خواسته های آنان را از طریق ادارات مربوطه مورد پیگیری قرار خواهد داد.

اشتراک گذاری