شماری از بزرگان، متنفذین و فرهنگیان اهالی قلعه سمندر واقع در غرب کابل بعد از ظهر روز پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند و مطالبات شان را با وی در میان گذاشتند.

اعمار ادامه سرک شهید مزاری، تأمین امنیت، تأسیس و راه‌اندازی مکتب ابتدائیه شهید یوسف در منطقه قلعه سمندر از جمله مطالبات و خواسته‌های اساسی دیدار کنندگان بود. به گفته دیدار کنندگان، زمین مورد نیاز برای تعمیر مکتب شهید یوسف آماده و طی مراحل قانونی شده است.

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از دیدارکنندگان به خاطر پیگیری مطالبات مردم ابراز خرسندی کرد. معاون رئیس جمهور در خصوص اعمار ادامه سرک شهید مزاری گفت که کارهای مقدماتی این سرک به اتمام رسیده و فعلا در مرحله اعلان داوطلبی می‌باشد. وی ابراز امیدواری کرد که پس از طی مراحل قرارداد،کار عملی این سرک آغاز خواهد شد.

استاد دانش همچنین ابراز داشت که سرک بیست متره شهرک عرفانی نیز به زودی کار عملی‌اش آغاز خواهد شد. معاون رئیس جمهور راجع به مطالبات دیدارکنندگان در مورد تأسیس مکتب شهید یوسف و تأمین امنیت اهالی منطقه قلعه سمندر وعده سپرد که درخواست آنان را از طریق مجاری مربوطه پیگیری خواهد کرد.

اشتراک گذاری