شاکر وایووت، رئیس معارف بنیاد ترکیه درافغانستان، بعد از ظهر روز شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۷ با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد.

آقای وایووت، ضمن اظهار خرسندی از آغاز مأموریتش درافغانستان، برگسترش همکاری های متقابل بین هر دو دولت ترکیه و افغانستان در عرصه های مختلف به خصوص در زمینه های فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین بر تطبیق تفاهمنامۀ مربوط به انتقال مدیریت مکاتب افغان- ترک به بنیاد معارف ترکیه تأکید ورزیده گفت دولت ترکیه متعهد است که علاوه بر فراهم آوری تجهیزات مورد نیاز مکاتب افغان- ترک، ارائه خدمات و آموزش شاگردان و دانش آموزان این مکاتب را هرچه بهتر از گذشته ادامه دهد.

براساس تفاهمنامۀ انتقال مدیریت مکاتب افغان- ترک، دولت ترکیه متعهد شده است که ۱۵ باب مکتب جدید را در ولایات مختلف کشور اعمار نموده و تجهیزات مدرن و بروز را برای مکاتب افغان- ترک فراهم ساخته و نظام آموزشی این مکاتب را نیز بهتر از گذشته مدیریت کند.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ضمن آنکه از کمک های دولت ترکیه در زمینه های مختلف برای دولت و مردم افغانستان قدر دانی کرد، از پروسه انتقال مکاتب افغان- ترک به بنیاد معارف ترکیه نیز استقبال کرد.

معاون رئیس جمهور افزود که دولت افغانستان به تطبیق تفاهمنامۀ انتقال این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه متعهد است و انتظار می رود که در ختم پروسۀ انتقال زمینه آموزش و پرورش شاگردان و دانش آموزان مکاتب افغان- ترک بهتر از گذشته و با فراهم شدن تجهیزات بروز همچنان ادامه یابد.

استاد دانش فعالیت مکاتب افغان- ترک را برای توسعه معارف و دسترسی دانش آموزان به خدمات معیاری با اهمیت خوانده و آن را یکی از زمینه های تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور عنوان کرد

اشتراک گذاری