رئیس و اعضای انجمن علمی و فرهنگی مفتاح العلوم واقع در غرب کابل، بعد از ظهر امروز سه شنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و در موضوعات مورد نظر گفتگوکردند.

در این دیدار، ابتدا رئیس انجمن علمی و فرهنگی مفتاح العلوم از اهداف و فعالیت های مختلف این انجمن در بخش های آموزشی و خدمات اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه به معاون رئیس جمهور گزارش ارائه کرد و مشکلات این انجمن را باوی در میان گذاشت.

متقابلا استاد سرور دانش نیز ضمن ابراز خرسندی از اهداف نیک و فعالیت های آموزشی و مدنی انجمن علمی و فرهنگی مفتاح العلوم، ایجاد انجمن های فرهنگی و آموزشی را برای ارتقای ظرفیت اعضای این انجمن ها و ایجادانگیزه برای فراگیری مهارت های فرهنگی و هنری برای سایر جوانان، یک حرکت مثبت و مؤثر عنوان کرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اهمیت و ضرورت فعالیت های علمی و فرهنگی برای جوانان کشور، آنان را به کسب دانش در مراحل عالی تحصیلی و فراگیری تخصص های لازم و مورد نیاز روز، توصیه  و تأکیدکرد.

در اخیر، معاون رئیس جمهور وعده سپرد که از فعالیت های آموزشی و فرهنگی انجمن علمی و فرهنگی مفتاح العلوم حمایت و در خواست های آنان را پیگیری خواهد کرد.

همچنین بعد از ظهر امروز شماری از شهروندان، اصناف و پیشه وران از مناطق مختلف با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار ومشکلات شان را با وی در میان گذاشتند.

در این دیدار که حجت الاسلام اسدالله یوسفی رئیس علمای حوزه ۱۳ کابل آنان را همراهی می کرد، دیدار کنندگان مشکلات و پیشنهادات شان را مطرح و از حکومت وحدت ملی در خواست همکاری کردند.

حمایت حکومت از بخش خصوصی و شرکت های تولیدی مخصوصا مواد شوینده و صابون، از جمله خواست های اصلی صاحبان شرکت های تولیدی صابون بودند که از جانب نماینده شان در این دیدار مطرح گردید.

معاون رئیس جمهور نیز متقابلا بر حمایت حکومت در رشد و توسعه سکتور خصوصی تأکید ورزید و افزود که در روشنایی احکام قانون و پالیسی های اقتصادی حکومت، مشکلات آنان را بررسی خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری