رئیس و شماری از اعضای اندیشه نوین بعد از ظهر روز پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند. به گفته دیدارکنندگان شورای اندیشه نوین در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت مستمر دارد. رئیس این شورا برگزاری مسابقات کتابخوانی در شماری از ولایات و ایجاد یک کتابخانه را از جمله کارکرد‌های این شورا بیان کردند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور از تلاش‌های فرهنگی «شورای اندیشه نوین» ابراز خرسندی کرد و تأکید ورزید که کار فرهنگی پایه و اساس برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشد. وی افزود که ایجاد فضای فکری سالم و درست، باعث رابطه اجتماعی و سیاسی درست و مؤثر در جامعه می‌گردد. استاد دانش به دیدار کنندگان توصیه کرد که در کنار ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی برا ی شهروندان، زمینه را برای ارتقای ظرفیت و کسب دانش اعضای این شورا در مقاطع عالی تحصیلی فراهم کند.

اشتراک گذاری