شماری از بزرگان، متنفذین، علما  وجوانان شهرک صفا واقع در غرب کابل بعد از ظهر امروز دوشنبه، با استاد سرور دانش  معاون دوم رئیس جمهور دیدار و مشکلات شان را باوی در میان گذاشتند.

دیدار کنندگان، تأمین امنیت، ارائه خدمات عمومی، رسیدگی به کمبود امکانات آموزشی در لیسه عالی شهرک صفا و همکاری در بخش اعمار مجدد مسجد  این شهرک را از جمله خواسته های جمعی شان مطرح کردند. آمر لیسه عالی شهرک صفا در این دیدار مشکلات این لیسه را از لحاظ کمبود امکانات آموزشی به معاون دوم رئیس جمهور بیشتر توضیح داد و خواهان رسیدگی از جانب وزارت معارف کشور گردید. به گفته آمر این لیسه هم اکنون به تعداد ۱۱۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر از  بخش های  مختلف شهرک صفا در این لیسه درس می خوانند که به شدت با کمبود جا برای تشکیل صنف های درسی مواجه می باشند.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، از دیدارکنندگان به خاطر گزارش و پیگیری مشکلات اهالی شهرک صفا  نیز متقابلا اظهار سپاسگزاری کرد.  معاون رئیس جمهور تأمین امنیت شهروندان و ارائه خدمات عمومی را از وظیفه اصلی نهاد ها وادارات دولتی عنوان کرد و بر توزیع عادلانه آن تأکید ورزید.

استاد دانش در اخیر، در خصوص مطالبات دیدار کنندگان وعده سپرد که مشکلات و پیشنهادات آنان را شخصا مورد پیگیری قرار  خواهد داد.

اشتراک گذاری