شماری کثیری از متنفذین، جوانان و بزرگان قومی ولسوالی خوشی ولایت لوگر بعد از ظهر روز شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۷، با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد و مطالبات خویش را در زمینه‌های مختلف به خصوص مسایل امنیتی، پروژه‌های انکشافی، مشارکت ملی در ساختار اداره محلی ولایت لوگر و دیگر مسائل مرتبط به مردم آن ولسوالی را با معاون رئیس جمهور در میان گذاشتند.

نخست، دیدار کنندگان از نقش معاون رئیس جمهور به عنوان یکی از سیاست مداران اثر گذار در کشور و موضع‌گیری‌های هوشمندانه وی نسبت به رویدا‌دهای سیاسی و موضوعات مهم ملی، ابراز قدر دانی کردند.

دیدار کنندگان با اشاره به نقش معاون رئیس جمهور در حکومت وحدت ملی، مردم ولایت لوگر درکل و مخصوصاً باشندگان ولسوالی خوشی آن ولایت را از حامیان جدی نظام، قانون اساسی و حکومت وحدت ملی عنوان کرده گفتند که اشتراک گسترده مردم لوگر به پای صندق‌های رأی در پروسه‌های انتخاباتی نمونه واضح حمایت مرم از نظام سیاسی کشور است.

دیدار کنندگان از تهدیدات جدّی امنیتی در ولسوالی خوشی ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده گفتند که باشندگان آن ولسوالی در کنار نیروهای امنیتی همواره در مقابل گروه‌های تروریستی سینه سپرکرده اند؛ اما انتظار دارند که حکومت مرکزی به خصوص ارگان‌های امنیتی به ضرورت تأمین امنیت در لوگر و ولسوالی خوشی بیشتر توجه کنند.

بزرگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر ضمن تأکید به تأمین مشارکت عادلانه مردم در ساختار اداره محلی ولایت لوگر، تطبیق پروژه‌های انکشافی در زمینه‌های مختلف، تقرر افراد شایسته در ادارات محلی و ایجاد اردوی محلی در ولسوالی خوشی را به عنوان دیگر خواسته‌های مردم آن ولسوالی مطرح کردند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن ابراز قدردانی از متنفذین و بزرگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر برای پی گیری مطالبات و خواسته‌های باشندگان آن منطقه گفت که با وجود مشکلات مختلف؛ اما وضعیت کشور نسبت به گذشته‌ها بهترشده و مردم افغانستان به ارزش‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف دست یافته اند.

به گفتۀ استاد دانش، این دست آوردها پس از تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲به دست آمده است. وی گفت: در قانون اساسی کنونی که ما در پانزدهمین سالگرد تصویب آن قرار داریم، بر تکثر قومی، زبانی و مذهبی مردم مشروعیت داده شده و در سایه آن همه اقوام از حقوق مساوی برخوردار اند.

معاون رئیس جمهور همچنین به اتحاد و وفاق ملی و تحکیم روابط حسنه بین مذاهب و اقوام مختلف کشور تأکید ورزیده گفت که اعتدال و میانه روی بهترین روش مبارزه با خشونت و افراط گرایی است.

وی در رابطه به مطالبات و خواسته‌های مردم ولسوالی خوشی ولایت لوگر در زمینه‌های چون تأمین امنیت، تطبیق پروژه‌های انکشافی، تأمین عدالت و مشارکت ملی در ساختار اداره محلی لوگر و دیگر خواسته‌های دیدار کنندگان گفت که همه این موارد را از طریق ادارات مسئول پی گیری می کند.

اشتراک گذاری