جمع کثیری از باشندگان ولسوالی قره باغ ومتنفذان محلی آن ولسوالی، قبل از ظهر روز دوشنبه به منظور طرح مطالبات و خواسته های باشندگان مناطق مربوطه، با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند.
در این دیدار که چمن شاه اعتمادی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه نیز حضور داشت، بزرگان ولسوالی قره باغ، از افزایش مشکل ناامنی و سوء استفاده گروه طالبان از اختلافات ذات البینی مردم محل ابراز نگرانی کرده و برتوجه جدی هیأت رهبری حکومت وحدت ملی به خصوص شخص معاون دوم ریاست جمهوری دراین زمینه ها تأکید ورزیدند.
بزرگان و متنفذین محلی ولسوالی قره باغ ضمن ارائه گزارش مفصل از وضعیت شکننده امنیتی در ولسوالی قره باغ، گفتند که اختلاف و منازعه مردم محل زمینه سوء استفاده گروه های مخالف مسلح دولت به خصوص گروه طالبان را فراهم کرده و آن گروه برای بدست آوردن اهداف خود به گسترش اختلاف و نفاق بین مردم دامن می زند.
دیدار کنندگان با اشاره به سوء استفاده گروه های تروریستی از اختلافات مردم و وضعیت امنیتی ولسوالی قره باغ، گفتند که این وضعیت می طلبد که اداره محلی ولایت غزنی با قضایا به صورت مسؤلانه و واقع بینانه برخورد کنند.
بزرگان ولسوالی قره باغ با توجه به جمعیت ساکن در آن ولسوالی، توازن حضور اقوام در ساختار اداره محلی آن ولسوالی را به عنوان یکی از مطالبات جدی خویش مطرح کرده گفتند توجه حکومت دراین زمینه نیز می تواند بخشی از نگرانی های مردم را برطرف کرده و آنان به حقوق شهروندی خود دست یابند.
به گفتۀ دیدار کنندگان، مردم ولسوالی قرباغ به خصوص باشندگان منطقه نیخته در حمایت از دولت افغانستان و سهم گرفتن در پروسه های مهم ملی چون انتخابات ها همواره پیشگام بوده و باور دارند که وحدت و همدلی مردم یکی از راه های استحکام نظام سیاسی کشور است.
بزرگان ولسوالی قره باغ با اشاره به اعزام چندین هیأت برای حل اختلاف موجود بین باشندگان آن ولسوالی گفتند که آخرین هیأت اعزامی به ولسوالی قره باغ موفق شد تا از یک فاجعه جلوگیری کند؛ اما رسیدگی به مطالبات مردم در باب تأمین امنیت، جلوگیری از سوء استفاده گروه طالبان و حل و فصل اساسی قضیه به توجه جدی و در عین حال واقع بینانه حکومت مرکزی نیاز دارد.
سپس استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری ضمن ابراز تأسف از قربانی شدن شماری از باشندگان ولسوالی قره باغ در اثر اختلافات محلی و ناامنی های موجود در آن ولسوالی، از اراده و عزم مردم برای حل اختلاف و منازعه و توجه آنان به تحکیم و حدت و همدلی قدردانی کرد.
استاد دانش وحدت و اتفاق بین شهروندان کشور به خصوص باشندگان ولسوالی قره باغ را یک ضرورت حیاتی عنوان کرده گفت هیچ دلیلی ندارد که به خاطر اختلاف و منازعات محلی، وحدت و همدلی باشندگان یک منطقه آسیب ببیند.
معاون رئیس جمهور گفت در جریان قضایای مربوط به مشکلات ولسوالی قره باغ بوده و همواره آن را از طریق ارگانهای مسؤل پی گیری می کرد. وی از کارکرد هیأت های اعزامی به ولسوالی قره باغ به خصوص هیأت اخیری که به آن ولسوالی فرستاده شده بود، اظهار قدردانی کرده گفت که به زودی گزارش و نتایج بررسی های این هیأت در یکی از جلسات شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ می گردد.
معاون رئیس جمهور به بزرگان و متنفذین محلی ولسوالی قره باغ اطمینان داد، مطالبات آنان در زمینه های حل اختلافات موجود بین باشندگان محل، تأمین امنیت منطقه و مسیر های منتهی آن را شخصا پی گیری می کند.

اشتراک گذاری