استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور قبل از ظهر روز یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷، دکتر محمد موسی علمی سرپرست جدید اداره ملی ستندرد را طی یک محفل که در آن اداره برگزار شده بود، به کارمندان و مقامامت اداره ملی ستندرد معرفی کرد.

معاون رئیس جمهور در سخنرانی که درآن محفل داشت گفت که در دنیای امروز اهمیت ستندرد برای بهبود تولید، صنعت، تجارت و دسترسی انسان ها به محصول با کیفیت و خدمات بهتر برای هیچ کسی پوشیده نیست. وی اضافه کرد که ستندرد یک روند کاملا علمی، تخنیکی و مسلکی است که امروزه در همه کشورهای جهان، به صورت ستندردهای ملی، مقررات تخنیکی، ستندردهای منطقوی و ستندردهای بین المللی تدوین، تصویب و اجرا می‌گردد.

استاد دانش اشاره کرد که امروز تنها توسط آیسو تعداد ۲۶ هزار ستندرد به تصویب رسیده، حاکی از اهمیت ستندرد در سطح بین المللی است . وی گفت که با توجه به اهمیت استندرد بود که در سال ۱۳۸۶ اداره عالی ستندرد ایجاد شد که این اداره نسبتا جوان اما کارهای مهمی را در این راستا انجام داده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهداف جهانی ستندرد که صرفه جویی در مصرف منابع، حمایت از مستهلک یا مصرف‌کننده، حفظ ایمنی، صحت و محیط زیست و ایجاد ارتباط بهتر است گفت که ستندرد در قوانین افغانستان نیز بر همان مبنا ایجاد شده است. وی تاکید کرد ایجاد انکشاف زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی، محصولات تولیدی و پروسه‌های خدماتی، تثبیت نورم های مصرفی و تأمین صحت و مصئونیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست مهم ترین اهداف ستندرد سازی در قوانین کشور است.

استاد دانش گفت که اداره ملی ستندرد وظایف بسیار مهمی را به عهده دارد که در زندگی شهروندان کشور و برای بهتر شدن کیفیت تولیدات، خدمات و از همه مهم تر در تأمین صحت و حفاظت محیط زیست، نقش ارزنده ای دارد از این جهت اداره ملی ستندرد جایگاه و مسئولیت مهمی را به دوش دارد.

وی اشاره کرد که تأیید معیارهای ملی شهرسازی و مسکن، طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی‌ها، ارائه رهنمود یا مشوره‌های تخنیکی به مراجع دولتی و یا غیر دولتی، اقتباس ستندردها، اطلاع‌دهی و پاسخگویی به موقع از ستندردها، ایجاد سیستم ملی مترولوژی، عرضه خدمات لابراتواری، تثبیت و اعطای تصدیق نامه کیفیت برای محصولات تولیدی ، تثبیت نورم‌های مصرفی و دیگر مسایل مهم ستندرد سازی از وظایف مهم این اداره است که رهبری جدید این اداره باید به آن توجه جدی داشته باشد.

معاون رئیس جمهور گفت که برای انسجام امور مربوط به ستندردسازی و زیربنای ملی کیفیت، شورای عالی ستندرد با ۱۹ عضو از ادارات مختلف تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور و با سکرتریت اداره ملی ستندرد ایجاد شده که مهم ترین وظیفه آن تصویب و تأیید استراتژی ها، پالیسی ها، پلان ها، ستندردهای ملی، کودها، نورم ها و مقررات تخنیکی و پلان ها و قیمت ستندردها و تصویب لوایح و طرزالعمل ها است.

استاد دانش گفت گذشته از دست آوردهای اداره عالی ستندرد، فقدان هماهنگی بین ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی، تداخل وظیفوی بین ادارات، پایین بودن ظرفیت ها و فقدان کدرهای مسکلی و با تجربه، نداشتن بودجه و امکانات کافی، بی ثباتی در رهبری اداره، فقدان پلان گذاری و تدوین نقشه راه از جمله مشکلات اساسی در این اداره است.

در این محفل ویس هدایت، محمد موسی علمی و عبدلخالق بابر سرپرست پیشین اداره ملی ستندرد نیز پیرامون ستندر و ستندرد سازی صحبت کردند و آقای علمی با توجه به تأکید معاون رئیس جمهور برای توجه به کار آیی بیشتر اداره ملی ستندر گفت که تلاش می کند مکلفیت های قانونی اش به حیث مسئول اداره ملی ستندر به درستی انجام دهد.

اشتراک گذاری