رُسلان تکایوف، سرپرست سفارت ترکمنستان مقیم کابل، قبل از ظهر روز سه شنبه، ۲۳ عقرب ۱۳۹۶، با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار که به مناسبت سفر معاون رئیس جمهور به کشور ترکمنستان برای اشتراک در کنفرانس ریکا ۷ انجام شد، معاون رئیس جمهور ضمن تأکید به گسترش روابط و همکاری های متقابل میان دو کشور افغانستان و ترکمنستان، دولت و مردم ترکمنستان را از دوستان نزدیک دولت و مردم افغانستان عنوان کرد.
استاد دانش با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی بین افغانستان و ترکمنستان و سابقه تاریخی روابط دپلماتیک بین دو کشور تصریح کرد که همکاری و روابط دوجانبه بین افغانستان و ترکمنستان در عرصه های مختلف رو به گسترش است.
معاون رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از اشتراک در کنفرانس ریکا ۷ که فردا چهار شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ – ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ در عشق آباد مرکز ترکمنستان برگزار می شود، گفت پروژه های مشترک در زمینه سرک، راه آهن و انرژی برق بین دو کشور، برای همکاری های منطقوی مؤثر است.
استاد دانش با اشاره به پروژه برق ۵۰۰ کیلو ولت و پروژه تاپی به عنوان یکی از بزرگترین پروژ های انرژی در منطقه گفت که همکاری دوجانبه در عرصه های مختلف بین افغانستان و ترکمنستان می تواند با پیامد های نیک اقتصادی و توسعوی در منطقه همراه خواهد بود.


در این دیدار رُسلان تکایوف، توسعه روابط متقابل میان افغانستان و ترکمنستان را برای دولت آن کشور یک اولویت خوانده و از اینکه استاد دانش معاون رئیس جمهور برای شرکت در کنفرانس ریکا ۷ به ترکمنستان سفر می کند ابراز خرسندی کرد.
وی از علاقه مندی ترکمنستان برای سهم گرفتن در شبکه انتقال انرژی برق و تجهیزات مورد نیاز آن خبر داده گفت که جانب ترکمنستان فرصت های همکاری دراین عرصه را تحت بررسی دارد.

اشتراک گذاری