سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، در کاخ شورای وزیران برگزار شد.
این جلسه به منظور جلب حمایت جامعه مدنی، رسانه ها، جامعه فرهنگی و ورزشکاران از تطبیق طرح بسیج ملی برای مبارزه با بی سوادی دایر شده بود که علاوه بر شماری از اعضای کابینه، مقامات عالی رتبه دولتی و اعضای کمیته سواد آموزی، جمع کثیری از فعالان مدنی، مسؤلان رسانه ها، فرهنگیان و ورزشکاران نیز حضور داشتند.
استاد دانش رئیس کمیته سواد آموزی، در بیانیۀ که ایراد کرد، بر اهمیت نقش شهروندان کشور به خصوص اعضای جامعه مدنی، فرهنگیان، خبرنگاران و رسانه ها و همچنین هنرمندان و ورزشکاران، در توسعه سواد و مبارزه با بی سوادی تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: اگرچه توجه به تعلیم و آموزش، مکلفیت دولت است؛ ولی در کنار دولت مبارزه با بی سوادی و حمایت از توسعه سواد، مسؤلیت همگانی است و بدون همکاری مردم، رهایی از مشکل بی سوادی امکان پذیر نیست.
وی گفت: وزارت معارف و معینیت سواد آموزی آن وزارت در دوسال گذشته، برای توسعه سواد گام های بلندی برداشته است که از آن میان می توان به چاپ کتاب سواد آموزی، بازنگری نصاب درسی، توسعه روند آموزش سواد، پی گیری طرح بسیج ملی در سطح کل کشور و امضای حدود سی تفاهمنامه با ادارات مختلف دولتی، اشاره کرد.
استاد دانش افزود که در سلسله دادخواهی برای توسعه سواد، جلسه کنونی به منظور جذب حمایت و همکاری جامعه مدنی، خبرنگاران و رسانه ها، فرهنگیان، هنرمندان و جامعه ورزشی کشور دایر شده است که انتظارمی رود با حمایت اقشار یاد شده و شهروندان کشور، روند مبارزه با بی سوادی و تشویق مردم به کسب سواد، بیشتر تسریع گردد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به مکلفیت وزارت معارف برای ارائه خدمات آموزشی در کشور گفت که وزارت معارف در این زمینه، هم دستاورد داشته و هم با چالش های مواجه است.
استاد دانش گفت به منظور تقویت نظام آموزشی و تحصیلی کشور، شورای عالی علمی- فرهنگی و صنایع بشری به مدیریت هیأت رهبری حکومت ایجاد شده که یک کمیته فرعی این شورا تحت نظر معاونت دوم ریاست جمهوری فعالیت دارد. به گفتۀ استاد دانش پس از این، همه امور مربوط به نظام آموزشی، تحصیلی و فرهنگی کشور در این شورا و کمیته فرعی آن مورد بررسی قرار گرفته و راجع به آن تصمیم گرفته خواهد شد.
معاون رئیس جمهور جایگاه تاریخی جهان اسلام و همچنین مردم افغانستان را در مورد اهمیت دادن به سواد و کسب دانش مثال زدنی خوانده گفت در سنت پیامبر اسلام به کسب سواد و تلاش در جهت آن، تأکید فراوان شده است.
استاد دانش با اشاره به اینکه پیامبر اسلام بعنوان نخستین بنیانگذار سواد آموزی در تاریخ، با مرزبندی آموزش از نظر دینی، مذهبی، سنی وبه خصوص تبعیض جنسیتی مبارزه کرده است، این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا کسانی که به بهانه تدین مانع رفتن دختران و زنان به مکتب، پوهنتون و مانع سواد آموختن آنان می شوند چگونه می توانند این عمل ننگین خود را به اسلام و پیامبر اسلام نسبت بدهند، در حالی که پیامبر از بانویی دعوت می کند که به همسران او و به سایر زنان مسلمان خواندن و نوشتن یاد دهد.
سپس ابراهم شینواری سرپرست وزارت معارف، ضمن ارائه گزارش از روند پیشرفت برنامه ملی سواد آموزی، بر همکاری مردم به خصوص رسانه ها، فعالان جامعه مدنی، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در زمینه توسعه سواد و حمایت از برنامه بسیج ملی مبارزه با بی سوادی، تأکید کرد.
همچنین در این برنامه مسئول تعلیم تربیه یونسکو در افغانستان صحبت کرده و بر حمایت یونسکو از دادخواهی سواد آموزی در افغانستان تأکید کرد. وی گفت که یونسکو آماده است که بر اساس درخواست حکومت افغانستان، از دادخواهی سواد آموزی در افغانستان حمایت مالی و تخنیکی کند.
اجرای ترانه زیبای با عنوان”درس و مشقم را مگیر” توسط گروه ترانۀ لیسه خصوصی کوشان نیز بخشی دیگری از اجندای امروز جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی بود که اشتراک کنندگان این جلسه را تحت تأثیر فراوان قرار داد.
نجیبه ایوبی فعال جامعه مدنی وحقوق زن نیز در جلسه ویژۀ امروز کمیته سوادی آموزی در مورد نقش زنان در دادخواهی برای سواد آموزی صحبت کرد. خانم ایوبی ریشه تمام بدبختی های موجود در افغانستان را در بی سوادی وکم سوادی دانسته و بر نظارت دقیق از برنامه های سواد آموزی و استفاده بهینه از امکانات مربوطه در این مورد، تأکید ورزید.
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز در مورد نقش جامعه مدنی در دادخواهی سواد آموزی در اجندای ملی صحبت کرد. آقای رفیعی رشد انگیزۀ آموزش را در افغانستان نسبت به روند تاریخی آموزش در این کشور، بی سابقه خواند و حمایت از سواد آموزی را وظیفه هر شهروند افغانستان دانست.
مجیب خلوتگر رئیس مرکز حمایت از رسانه ها یا (نی) نیز بر نقش رسانه ها به منظور دادخواهی در اولویت قرار دادن سواد آموزی در اجندای ملی صحبت کرد و افزود که وزارت معارف باید یک رابطه کاری مشخص با رسانه ها در این زمینه ایجاد کند. آقای خلوتگر پیشنهاد کرد که برنامه های فرهنگی مانند هفته سواد آموزی می تواند رسانه ها را بیشتر در زمینه خبر رسانی و آگاهی دهی عامه، ترغیب کند.
حفیظ الله رحیمی رئیس تربیت بدنی و سپورت نیز در مورد نقش نخبگان ورزشی در حمایت از سواد آموزی سخن گفت. وی وعده سپرد که جامعه ورزشی کشور در سهم خودش به رشد سواد آموزی در افغانستان، تلاش خواهد کرد.
صفی الله حبیبی نیز در این برنامه در مورد نقش هنر و فرهنگ در حمایت از سواد آموزی گفت که هنرمندان در زمینه تشویق مردم به حمایت از سواد آموزی می تواند نقش فعال داشته باشند.
دکتر سردار رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف قطعنامه ومکانیزم عملیاتی حمایت از برنامه ملی سواد آموزی را به خوانش گرفت که در این قطع نامه همکاری عملی رسانه ها در زمینه نشر و پخش پیام های تصویری و چاپی در مورد آگاهی دهی عامه و تشویق و حمایت از برنامه ملی سواد آموزی تأکید شده است.
در این قعطنامه ازجامعه مدنی، ورزش کاران و نخبگان هنری کشور خواسته شده است که از طریق کمپاین های عمومی از بسیج ملی برای کاهش و امحای بی سوادی در کشور تلاش و همکاری کنند.
قابل یاد آوری است نخستین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی در تاریخ ششم میزان سال جاری با تاجران ملی و دومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی در چهاردهم قوس سال جاری با علمای کشور به منظور حمایت از بسیج ملی مبارزه با بی سوادی برگزار شده بود.

اشتراک گذاری