استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک به سومین نمایشگاه بین المللی راه ابریشم به کشور چین سفر کرده بود، در ختم سفرش به آن کشور، از استقبال گرم و مهمانی نوازی صمیمانهۀ دولت و مردم چین ابراز قدرانی کرد.
معاون رئیس جمهور عصر روز جمعه ۶ میزان ۱۳۹۷ در میدان هوایی شهر لانژو که از طرف چون ک گونگ، معاون کنگره ایالات گانسو، شاروال شهر لانژو و دیگرمقام های دولتی چین بدرقه شد، خطاب به آنان گفت که مردم چین خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارد.
استاد دانش فرهنگ کهن و تاریخی مردم چین را یکی از خصوصیات ویژۀ مردم آن کشور خوانده گفت که میراث های فرهنگی و هزاران اثر تاریخی به جامانده در منطقه موگائو در ایالت گانسو، دیوار بزرگ و دیگر میراث های فرهنگی این کشور یکی ازخصوصیت ها و ویژگی منحصر به فرد مردم چین است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به قدامت دوهزار سالۀ میراث های فرهنگی افغانستان در ولایت بامیان گفت که افغانستان به نحوی با تمدن پر پیشینه و کهن مردم چین وجه اشتراک دارد و این می تواند بر گسترش زمینه های همکاری بین دولت و مردم دو کشور اثرگذار باشد.
استاد دانش دولت چین را یکی از دولت های اثرگذار منطقه در عرصه سیاسی و اقتصادی خوانده گفت که این نیز می تواند یکی دیگری از ویژگی های دولت و مردم چین باشد.
به گفتۀ معاون رئیس جمهور قدرت اقتصادی در حال پیشرفت چین نیز سومین ویژه گی و خصوصیت دولت و مردم آن کشور است ووی ابراز امید واری کرد که این ویژگی همچنان روند رو به پیش داشته باشد.
وی اخلاق نیکو، نظم دقیق، متانت و ادب را یکی دیگر از ویژگی های مردم آن کشور خوانده گفت به نظر وی این ویژگی ریشه در تعلیمات و آموزه های فرهنگی و آیینی مردم چین دارد.
وی گفت که این خصوصیت و ویژگی ها برجستگی خاص به مردم و همچنان دولت چین داده است که در سایۀ آن توانسته اند، در عرصه های چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دانش پیشتاز و پیشگام باشند.
استاد دانش گفت که نمایشگاه بین المللی راه ابریشم برای افغانستان و همۀ کشورهای منطقه به خصوص کشورهای که در مسیر طرح یک کمربند- یکراه قرار دارند، بیسار اهمیت داشت و انتظار می رود که این اقدامات بتواند سرانجام سبب تقویت تعامل فرهنگی و توسعۀ روابط همکاری بین کشور های منطقه به خصوص چین و افغانستان گردد.
متقابلا، چون ک گونگ، معاون کنگره ایالت گانسو، بار دیگر از حضور معاون رئیس جمهور در سومین نمایشگاه بین المللی راه ابرشم ابراز قدر دانی کرد.
وی تلاش های معاون رئیس جمهور برای تقویت روابط متقابل بین کشورهای منطقه را فعالانه خوانده گفت باور دارد که تلاش های وی برای پیشرفت افغانستان ازجمله تأمین صلح و ثبات سیاسی به بار خواهد نشست.
این مقام چینی از سخنرانی معاون رئیس جمهور در محفل گشایش سومین نمایشگاه بین المللی راه ابریشم به نیکی یاد کرده گفت که سخنرانی شما در مورد جادۀ ابریشم و ابتکار یک کمربند- یک راه، ابعاد تازه تازه و جدید داشت.
معاون کنگره ایالت گانسو سفر معاون رئیس جمهور و هیأت همراه وی به کشور چین، سخنرانی استاد دانش در محفل افتتاحیۀ نمایشگاه بین المللی راه ابریشم و گفتگوهای با مقامات دولت چین را گام بلندی در جهت تقویت روابط دوستانه بین دو کشور خواند.
همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور و هیأت همراه وی در آخرین روز سفرش به کشور چین، از پروژه های زراعتی شهر لانژو نیز بازدید کرد.

اشتراک گذاری