رئیس و شمار کثیری از اعضای انجمن اجتماعی قوم میزه ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک بعد از ظهر روز پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار کردند.

دیدار کنندگان، نخست از تلاش‌های خردمندانه و متعادل معاون دوم رئیس جمهور در راستای حکومت داری سالم و ایجاد هماهنگی و انسجام میان اقوام مختلف درکشور ابراز قدردانی کردند. بزرگان و فرهنگیان انجمن اجتماعی قوم میزه ولسوالی بهسود، تسریع در اعمار سرک گردن دیوال، ایجاد اصلاحات در اداره محلی ولایت میدان وردک، تأسیس یک ولایت جدید در منطقه بهسود، انکشاف متوازن و ارائه خدمات عمومی به صورت عادلانه در ولایت میدان وردک را از خواسته‌های اساسی خویش مطرح کردند.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، در این دیدار، حفظ انسجام و همبستگی میان مردم را از ضرورت‌های اصلی وحیاتی عنوان کرد و تأکید ورزید که نخبگان اجتماعی و سیاسی باید این مهم را بعنوان اولویت نخست در نظر بگیرند.

معاون رئیس جمهور تأسیس یک ولایت جدید را در منطقه بهسود از خواسته‌های اساسی و همیشگی مردم مطرح کرد و بیان داشت که این خواسته مشترک و عمومی مردم قابل پیگری است.

وی در رابطه به پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی از جانب دولت، ابراز رضایت کرد و اعضای این شورا را تشویق کرد تا در رقابت آزاد شرکت کنند. استاد دانش پروسه شفاف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را تنها راه قانونی و اصولی برای جذب منابع بشری در ادارات مطرح کرد.

استاد دانش با اشاره به اهمیت سرک گردن دیوال و فعالیت‌های صورت گرفته در این مورد، تأکید کرد که اعمار این سرک از جمله برنامه‌های اصلی حکومت وحدت ملی است و تسریع اعمار سرک گردن دیوال مورد توجه ونظارت جدی حکومت قرار دارد.
همچنین در این دیدار، معاون رئیس جمهور در خصوص دیگر مطالبات اعضای انجمن قوم میزه وعده سپرد که همکاری خواهد کرد.

اشتراک گذاری