سومین جلسه کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ جوزای ۱۳۹۴ تحت ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد که در آن مسودۀ لوایح وظایف کمیته ملی سواد آموزی، کمیته ولایتی و کمیته ولسوالی به بررسی گرفته شد. معاون رییس جمهور در ابتدای این جلسه تصریح کرد که سواد آموزی اساس و بن مایۀ پیشرفت در سایر عرصه ها است و از این جهت وزارت معارف و ارگانهای همکار مسؤلیت سنگینی را در جهت توسعه سواد آموزی و امحای بیسوادی در کشور به عهده دارند. وی ابراز امید واری کرد که روند توسعه سواد آموزی در کشور با دقت و تدبیر لازم به همراه بوده و این مکلفیت است که قانون اساسی به عهده دولت افغانستان گذاشته است. سپس معین سواد آموزی وزارت معارف در مورد کارکرد و برنامه های این وزارت گزارش داده گفت: برنامه سواد آموزی به همکاری شماری از سازمان های بین المللی در سی ولایت کشور درحال اجرا است از سال ۲۰۰۸ آغاز شده و تا ختم سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. وی همچنین گفت که برای ارتقای سطح سواد مسودۀ تفاهم نامه با برخی از وزارت خانه ها نیز آماده شده که تطبیق این تفاهم نامه نیز می تواند روند توسعه و تسریع سواد آموزی را شدت بخشد. در این جلسه مسودۀ لوایح وظایف کمیته ملی سواد آموزی، کمیته های ولایتی و کمیته های ولسوالی از ابعاد چون، اهداف، مسؤلیت و صلاحیت ها، تشکیل و موارد دیگر مورد و بحث بررسی قرار گرفته و اعضای کمیته نظریات و دیدگاه های خویش را در موارد مختلف این مسوده ها مطرح کردند. کمیته با تأیید مسودۀ لوایح کمیته های متذکره به سکرتریت کمیته ملی سواد آموزی وظیفه سپرد تا نظریات و دیدگاه های اعضای جلسه را در مسوده های مربوطه درج کند.

اشتراک گذاری