بانو سلیمه مزاری، ولسوال ولسوالی چارکنت ولایت بلخ، قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ اسد، با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.

بانو مزاری ضمن ارائۀ گزارشی از کارکرد ادارۀ محلی چارکنت، در بخشی از اجراآت آن ولسوالی خواهان کسب هدایت از معاون ریاست جمهوری گردید.

وی همچنین مشکلات محیطی باشندگان ولسوالی چهارکنت در بخش‌های مختلف به خصوص دسترسی مردم به ارائۀ خدمات اساسی مطرح کرده و بر توجه ادارات مسؤول در زمینۀ رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور نیز از تلاش‌های بانو مزاری ولسوال ولسوالی چارکنت ولایت بلخ برای طرح مشکلات مردم آن ولسوالی و توجه وی برای ارائۀ خدمات بهتر به باشندگان آن منطقه اظهار سپاس کرد.

استاد دانش فراهم شدن زمینۀ دسترسی به خدمات اساسی مورد نیاز باشندگان مناطق مختلف کشور را مکلفیت اصلی و اساسی ادارات محلی خوانده و هرگونه سهل‌انگاری درانجام این مکلفیت را غیرقابل قبول عنوان کرد.

اشتراک گذاری