به یقین حمله به شبکه تلویزیونی شمشاد، حمله بر آزادی بیان است، اینجانب حمله بر شبکه تلویزیونی شمشاد را که توسط دشمنان مردم افغانستان و مخالفان آزادی بیان سازماندهی شده است محکوم می کنم.
ضمنا از بارگاه خداوند بزرگ برای شهدای این حادثه بهشت برین و آرامش ابدی و برای زخمی شدگان رویداد، صحت و سلامتی مجدد استدعا می نمایم.
ما در کمیته مشترک حکومت و رسانه ها حد اکثر تلاش مان را به خرج داده ایم تا با تعریف مکانیزم خاصی برای امنیت و مصوونیت رسانه ها و ژورنالیستان، از آسیب رسیدن به ژور نالیستان و جامعه رسانه ای کشور جلو گیری شود.
ما به تلاش های خود درجهت حفظ امنیت و مصوونیت رسانه ها همچنان متعهد بوده از ارگانهای امنیتی مسؤل در کمیته مشترک حکومت و رسانه ها می خواهم که برنامه های امنیتی حفاظت از رسانه ها و ژورنالیستان را بیش از پیش با جدیت پیگیری نمایند.
با وجود تدابیری که اتخاد شد، حمله به شبکه تلویزیونی شمشاد اما نشان داد که گروه های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان به هیچ ارزشی از جمله آزادی بیان احترام نداشته و با هدف قرار دادن رسانه ها می خواهند صدای مردم افغانستان را خاموش کنند.
گروه های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان اما باید بدانند که با این حملات جنایتکارانه، نمی توانند صدای مردم افغانستان را خاموش، عزم قاطع دولت برای حمایت از آزادی بیان را متزلزل و قامت استوار اطلاع رسانی را بشکنند.
جا دارد که از جامعه ای رسانه ای کشور در شرایط حساس و سرنوشت سازی برای اطلاع رسانی به شهروندان کشور و حمایت از آزادی بیان قربانی بسیاری داده اند، قدر دانی کرد.

سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها
۱۶ عقرب ۱۳۹۶

اشتراک گذاری